VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi pirmajos divos mēnešos - 1,63 miljardi eiro

 Publicēts: 16.03.2020. 13.31


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) administrētie kopbudžeta ieņēmumi 2020.gada divos mēnešos ir 1,63 miljardi eiro, kas nodrošināja ieņēmumu plāna izpildi 104,2 % apmērā. Šogad ieņēmumu pieaugums ir straujāks nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā, jo šī gada pirmajos divos mēnešos VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi palielinājušies par 0,13 miljardiem eiro jeb 8,9 %.

Lielāko ieņēmumu pieaugumu un plāna pārpildi nodrošināja darbaspēka nodokļi. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2020.gada divos mēnešos ir 577,99 milj. eiro, kas ir par 35,16 milj. eiro jeb 6,5 % vairāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2020.gada divos mēnešos ir 342,00 milj. eiro, kas ir par 42,52 milj. eiro jeb 14,2 % vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā. Tādējādi valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieņēmumu plāns 2020.gada diviem mēnešiem izpildīts par 104,3 % un iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu plāns  – par 121,3 %.

Ieņēmumu pieaugumu nodrošināja nodarbināto darba ienākumu palielināšanās. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pieaugumu sekmēja arī atsevišķu nodokļu maksātāju veiktās iemaksas sakarā ar dividenžu izmaksu vai ienākumiem no kapitāla pieauguma.

Trešais lielākais ieņēmumu pieaugums ir uzņēmumu ienākuma nodoklim. Salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, tie palielinājušies par 25,20 milj. eiro, un šī gada divos mēnešos ir 21,92 milj. eiro. Straujais ieņēmumu palielinājums skaidrojams gan ar aprēķinātā nodokļa pieaugumu, gan ar atmaksu samazināšanos, jo lielākā daļa no pārmaksas, kas izveidojās pēc 2018.gada pirmajā pusgadā samaksātajiem avansa maksājumiem, tika atmaksāta 2019.gadā.

Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi 2020.gada divos mēnešos ir 418,65 milj. eiro. Salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo periodu, tie palielinājušies par 14,85 milj. eiro jeb 3,7 %. Lielākos pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumus (62,3 % no kopējiem pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumiem) 2020.gada divos mēnešos nodrošināja nodokļu maksātāji, kuru darbība saistīta ar tirdzniecību; automobiļu un motociklu remontu. Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu plāns 2020.gadam izpildīts par 99,1 %.

Akcīzes nodokļa ieņēmumi 2020.gada divos mēnešos ir 169,70 milj. eiro. Salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo periodu, tie palielinājušies par 1,15 milj. eiro jeb 0,7 %. Nelielais pieaugums skaidrojams ar būtisku akcīzes nodokļa ieņēmumu par dabasgāzi samazināšanos neraksturīgi silto laika apstākļu dēļ, jo nodoklis galvenokārt tiek ieturēts no gāzes, ko izmanto kā kurināmo. Tāpat, samazinoties alkoholisko dzērienu patēriņam, vērojams arī akcīzes nodokļa ieņēmumu kritums par alkoholiskajiem dzērieniem. Kopumā akcīzes nodokļa ieņēmumu plāns 2020.gada diviem mēnešiem izpildīts pa 92,3 %.