VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi šī gada 11 mēnešos par 85,14 miljoniem eiro pārsniedz plānotos

 Publicēts: 12.12.2018. 12.44


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētie kopbudžeta ieņēmumi 2018.gada 11 mēnešos ir 8,57 miljardi EUR. Tas ir par 0,74 miljardiem EUR jeb 9,5 % vairāk nekā 2017.gada attiecīgajā periodā. Ieņēmumu pieaugums ir straujāks nekā tika plānots, tādejādi nodrošinot ieņēmumu plāna izpildi par 101,0 %.

Lielāko VID administrēto kopbudžeta ieņēmumu daļu - 33,8 % jeb 2,90 miljardus EUR – šī gada 11 mēnešos nodrošināja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Salīdzinot ar 2017.gada 11 mēnešiem, ieņēmumi no tām palielinājušies par 0,37 miljardiem EUR jeb 14,7 %, nodrošinot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieņēmumu plāna izpildi 100,9 % apmērā. Tas skaidrojams gan ar darba ņēmēju skaita un ienākumu palielināšanos, gan ar nodokļu reformas ietvaros pieņemtām likumdošanas izmaiņām, no kurām būtiskākā ir valsts sociālās apdrošināšanas likmes paaugstināšana par vienu procentpunktu.

Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi 2018.gada 11 mēnešos nodrošināja 25,9 % jeb 2,22 miljardus EUR no VID administrētiem kopbudžeta ieņēmumiem. Salīdzinot ar 2017.gada 11 mēnešiem, tie ir palielinājušies par 0,23 miljardiem EUR jeb 11,6 %. Lielākais ieņēmumu palielinājums ir no nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids saistīts ar valsts pārvaldi un sabiedrisko organizāciju darbību, kas skaidrojams ar būvniecības apjomu palielināšanos.

No pievienotās vērtības nodokļa 2018.gada 11 mēnešos atmaksāti 831,55 milj. EUR, kas ir par 16,42 milj. EUR jeb 1,9 % mazāk nekā 2017.gada attiecīgajā periodā.

Akcīzes nodokļa ieņēmumi šī gada 11 mēnešos, salīdzinot ar šo pašu periodu pērn, pieauguši par 118,48 milj. EUR jeb 14,3 %. Tas nodrošināja akcīzes nodokļa plāna izpildi 101,1 % apmērā. Lai gan no tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem akcīzes nodokļa ieņēmumu pieaugums ir mazāks nekā tika plānots, tomēr kopumā akcīzes nodokļa ieņēmumu pieaugums ir no visām preču grupām, kam piemēro akcīzes nodokli. Jāatzīmē, ka 2018.gada 11 mēnešos tika celtas akcīzes nodokļa likmes dažādām preču grupām, turklāt visām akcīzes preču grupām vērojams patēriņa pieaugums.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi 2018.gada 11 mēnešos ir par 69,60 milj. EUR lielāki nekā tika plānots un nodrošināja uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumu plāna izpildi 130 % apmērā.

Plānoto ieņēmumu apmēru 2018.gada 11 mēnešos nav sasnieguši iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi. To ietekmēja nodokļu reformas ietvaros pieņemtās likumdošanas izmaiņas, no kurām būtiskākā ir diferencētā neapliekamā minimuma un nodokļa progresīvās likmes ieviešana. Pēc diferencētā neapliekamā minimuma ieviešanas strauji palielinājusies no iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksātā summa. 2018.gada 11 mēnešos no iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksāti 144,56 milj. EUR, kas ir par 28,39 milj. EUR jeb 24,4 % vairāk nekā 2017.gada attiecīgajā periodā.