VID administrēto kopbudžeta ieņēmumu plāns izpildīts par 92,7 %

 Publicēts: 15.09.2020. 12.38


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienesta administrētie kopbudžeta ieņēmumi 2020.gada astoņos mēnešos ir 6,39 miljardi eiro. Tas ir par 0,9 % jeb 0,06 miljardiem eiro mazāk nekā pagājušā gada astoņos mēnešos. Ņemot vērā, ka laikā no marta līdz maijam, kad valstī bija noteikts ārkārtējais stāvoklis COVID-19 ierobežošanai, ieņēmumi mēnešu griezumā samazinājās, un tos nespēja kompensēt arī ieņēmumu pieaugums pārējos mēnešos. Tādēļ 2020.gada astoņu mēnešu VID administrēto kopbudžeta ieņēmumu plāns ir izpildīts par 92,7 %, un līdz plāna izpildei pietrūka 0,50 miljardi eiro.

Lielākais ieņēmumu samazinājums 2020.gada astoņos mēnešos, salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo periodu, kā arī lielākā ieņēmumu plāna neizpilde ir pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumiem. Vislielākais pievienotās vērtības nodokļa iemaksu samazinājums ir no nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids saistīts ar elektroenerģiju, gāzes apgādi, siltumapgādi un gaisa kondicionēšanu, izmitināšanu un ēdināšanas pakalpojumiem, kā arī transportu un uzglabāšanu. Jāatzīmē, ka minētos darbības veidus pārstāvošie nodokļu maksātāji būtiski cieta ieviestā ārkārtējā stāvokļa dēļ, jo tika ierobežoti starptautiskie pārvadājumi, ceļošana un aizliegta pulcēšanās. Samazinoties ekonomiskajai aktivitātei, saruka arī pieprasījums pēc elektroenerģijas.

Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi 2020.gada astoņos mēnešos ir 1 586,03 milj. eiro, kas ir par 98,72 milj. eiro jeb 5,9 % mazāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā. Lai gan 2020.gada astoņu mēnešu ieņēmumi ir mazāki nekā 2019.gada astoņos mēnešos, jūlijā un augustā tie jau pārsniedz pagājušā gada attiecīgā perioda ieņēmumus.

Arī darbaspēka nodokļu ieņēmumi 2020.gada astoņos mēnešos visvairāk samazinājušies no tiem nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids saistīts ar transportu un uzglabāšanu, kā arī izmitināšanu un ēdināšanas pakalpojumiem. 2020.gada astoņos mēnešos valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir 2 254,31 milj. eiro, kas ir par 43,82 milj. eiro jeb 1,9 % mazāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2020.gada astoņos mēnešos ir 1 140,20 milj. eiro, kas ir par 44,67 milj. eiro jeb 3,8 % mazāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā.

Akcīzes nodokļa ieņēmumi 2020.gada astoņos mēnešos ir 690,25 milj. eiro, kas ir par 15,64 milj. eiro jeb 2,2 % mazāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā. Lielākais samazinājums, salīdzinot ar 2019.gada astoņiem mēnešiem, ir ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par alkoholiskajiem dzērieniem. Samazinājumu galvenokārt veicināja alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, kā arī naftas produktu patēriņa samazināšanās.

Ieņēmumu pieaugums 2020.gada astoņos mēnešos, salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo periodu, ir uzņēmumu ienākuma nodoklī (UIN). Šī gada astoņos mēnešos UIN ieņēmumi ir 145,69 milj. eiro, kas ir par 127,64 milj. eiro vairāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā. Tas būtiski pārsniedz citu VID administrēto kopbudžeta ieņēmumu pieaugumu un nodrošināja 2,3 % no VID administrētiem kopbudžeta ieņēmumiem. Tas gan zināmā mērā ir saistīts ar to, ka 2018.gadā mainījās šī nodokļa maksāšanas kārtība, izveidojās lielas pārmaksas un attiecīgi 2019. gadā UIN ieņēmumus būtiski samazināja summas, kas tika atmaksātas nodokļu maksātājiem. Savukārt 2020.gada astoņos mēnešos no UIN atmaksāti 31,28 milj. eiro, kas ir par 73,19 milj. eiro jeb 70,1 % mazāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā.