VID aicina pensionārus pārliecināties, vai papildu atvieglojumi ir piemēroti

 Publicēts: 01.11.2017. 07.28


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina personas, kurām ir tiesības uz papildu atvieglojumiem un kuras maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli no pensijas vai algas, pārliecināties, ka šie nodokļa atvieglojumi ir izmantoti darba algai vai pensijai. Gadījumā, ja atvieglojumi nav piemēroti, aicinām atgūt pārmaksāto nodokli, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Noskaidrot vai atvieglojumi ir piemēroti var VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Algas nodokļa grāmatiņa" vai klātienē vēršoties jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā.

Kam pienākas nodokļu atvieglojumi

Atgādinām, ka personām ar invaliditāti, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem ir tiesības uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumu, kuru piemēro darba ienākumiem un pensijām.

Papildu atvieglojums ir ienākuma daļa, no kuras nav jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Personām, kurām noteikta I vai II invaliditātes grupa, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem šī summa ir 1848 eiro gadā, savukārt, personām, kurām noteikta III invaliditātes grupa – 1440 eiro gadā.

Kāda ir atvieglojumu piemērošanas kārtība

Pašam nodokļa maksātājam ir jāizvēlas, vai nodokļa atvieglojumu piemērot darba algai vai pensijai un algas nodokļa grāmatiņā jāatzīmē attiecīgais darba devējs vai pensijas izmaksātāja iestāde. Ja nodokļu maksātājs algas nodokļa grāmatiņā nav norādījis šādu informāciju, tad ienākuma izmaksātājs, aprēķinot pensiju vai darba algu, nezina, ka ienākumam drīkst piemērot nodokļa atvieglojumu un to nepiemēro.

Savukārt, ja nodokļu maksātājs algas nodokļu grāmatiņā ir izdarījis atzīmi un norādījis ienākuma izmaksātāju, kuram ar šo atzīmi dod tiesības piemērot nodokļu atvieglojumus, tad turpmāk grāmatiņā norādītais darba devējs vai pensijas izmaksātājs atvieglojumu piemēros, aprēķinot darba algu vai pensiju, tādējādi ieturot mazāku nodokli.

Algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Gadījumā, ja personai grāmatiņa vēl nav piešķirta vai persona vēlas tajā veikt izmaiņas, to var izdarīt elektroniski, klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, vai iesniedzot iesniegumu papīra formā.

Detalizēta informācija par algas nodokļa grāmatiņas aizpildīšanu ir pieejama VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Privātpersonām”/ “Algas nodokļa grāmatiņa”.

Kā atgūt ienākuma nodokļa pārmaksu

Ja atvieglojumi nav piemēroti un ienākumi ir aplikti ar nodokli, veidojas iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksa, kuru persona var atgūt iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju.

Iesniegt gada ienākumu deklarāciju un pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli persona var:

  • par 2014.gadu līdz 2018.gada 18.jūnijam,
  • par 2015.gadu līdz 2019.gada 17.jūnijam,
  • par 2016.gadu līdz 2020.gada 16.jūnijam,
  • par 2017.gadu sākot no 2018.gada 1.marta līdz 2021.gada 16.jūnijam.

Deklarāciju var aizpildīt arī papīra formātā jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā visā Latvijā. Visu klientu apkalpošanas centru adreses pieejamas VID tīmekļa vietnē sadaļā “Kontakti”. Plašāka informācija pieejama VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Gada ienākumu deklarācija”.

Informācija presei