VID apmeklē nodokļu administrācijas pārstāvji no ASV

 Publicēts: 25.09.2018. 16.30


Apakšsadaļu izvēlne

Laikā no 17. līdz 21. septembrim, Valsts ieņēmumu dienestā (VID) darba vizītē viesojās vairāki augsta līmeņa nodokļu administrācijas pārstāvji no Amerikas Savienotajām Valstīm, t.i. no Ņujorkas štata Nodokļu un Finanšu departamenta un Finansiālo pakalpojumu brīvprātīgo korpusa.

Darba vizītes mērķis bija iepazīties ar Latvijas nodokļu administrācijas aktuālo situāciju un būtiskākajiem pašreizējiem un nākotnes izaicinājumiem, kā arī dalīties ar Ņujorkas nodokļu administrācijas plašo un ievērojamo pieredzi dažādos ar nodokļu administrēšanu, klientu apkalpošanu, uzraudzību un kontroli saistītos jautājumos.

Vizītes iesākumā viesi no ASV tika iepazīstināti ar Latvijas nodokļu un muitas administrāciju, tā dažādajām darbības jomām un galvenajiem izaicinājumiem

Turpmākās vizītes laikā notika vairākas tikšanās un padziļinātas intervijas ar dažādu jomu VID struktūrvienību vadītājiem un vadošajiem ekspertiem par tādām nozīmīgām nodokļu administrāciju darbības jomās kā lielo un ārvalstu nodokļu maksātāju apkalpošana, nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, darbam nepieciešamo tehnisko un personāla resursu un procesu efektivizācija, informācijas sistēmu attīstība un efektīva iegūto datu analīze un izmantošana nodokļu administrācijas darbā, kā arī nodokļu administrācijas sadarbība un komunikācija ar dažādām iedzīvotāju mērķauditorijām. Darba vizītes noslēgumā viesi no ASV tikās ar ģenerāldirektora p.i. Daci Pelēko.

Darba vizītē no ASV bija ieradušies ASV Ņujorkas štata Nodokļu un Finanšu departamenta Izpilddirektora vietniece, komisāre; ASV Ņujorkas štata Nodokļu un Finanšu departamenta komisāra vietniece un padomdevēja un ASV Brīvprātīgo korpusa Finanšu pakalpojumu izpilddirektors, kā arī ASV vēstniecības Latvijā pārstāvji.