VID arī aprīlī aicina pieteikties uz semināriem – konsultācijām par Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu

 Publicēts: 03.04.2013.


Apakšsadaļu izvēlne

Pilnveidojot Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) sniegto pakalpojumu kvalitāti un ņemot vērā fizisko personu lielo interesi par iespējām iesniegt Gada ienākumu deklarāciju, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (apmaksātajiem izglītības un ārstniecības pakalpojumiem, iemaksām pensiju fondos, veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam u.c.), VID arī aprīlī aicina fiziskās personas (iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājus) pieteikties uz semināriem – konsultācijām, kas tiek organizētas nelielās grupās, par Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu.

Semināra-konsultācijas laikā klientu apkalpošanas centra darbinieks katram nodokļu maksātājam izsniedz iepriekš sagatavotu VID informāciju ar konkrētās personas datiem, kas nepieciešami Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanai, un soli pa solim izstāsta, kāda informācija un kurās Gada ienākumu deklarācijas rindās jāieraksta, kuras summas jāsaskaita un kādi attaisnojuma dokumenti (čeki, kvītis u.c.) jāpievieno deklarācijai. VID vērš uzmanību, ka pēc Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas VID arī nodrošina aizpildīto deklarāciju pieņemšanu.

Lai iedzīvotājiem nevajadzētu stāvēt rindā klientu apkalpošanas centrā, lai konsultētos par Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu un vienlaikus lai seminārus – konsultācijas varētu apmeklēt iespējami plašāks interesentu loks, VID šos seminārus – konsultācijas par Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu no 2013.gada 1.marta visos VID klientu apkalpošanas centros visā Latvijā organizē katru darba dienu (atsevišķos klientu apkalpošanas centros pat divas reizes dienās.

Informācija par semināru norises laikiem un vietām atrodama VID mājaslapā sadaļā „Aktualitātes” > „Semināri nodokļu maksātājiem, valsts amatpersonām”.

Lai VID darbiniekiem būtu iespējams iepriekš sagatavot visu nepieciešamo informāciju konkrētā nodokļu maksātāja Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanai, personām obligāti iepriekš jāpiesakās semināram – konsultācijai, zvanot pa VID mājaslapā norādīto tālruni vai nosūtot e-pastu. Piesakoties uz semināru – konsultāciju, iedzīvotājiem jānorāda vārds, uzvārds, personas kods.

Ierodoties uz semināru, nodokļu maksātājiem jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments un attaisnojuma dokumenti (čeki, kvītis u.c.). Ja personai ir norēķinu konts kredītiestādē, aizpildot Gada ienākumu deklarāciju būs nepieciešams norādīt bankas konta numuru, uz kuru pārskaitāms pārmaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

VID atgādina, ka nodokļu maksātāji var apmeklēt seminārus jebkurā tuvākajā VID klientu apkalpošanas centrā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Papildus VID informē, ka no 2013.gada marta ir pieejama jauna elektroniskā Gada ienākumu deklarācijas forma Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk – EDS), ar kuras palīdzību deklarācijas aizpildīšana ir daudz ērtāka un vienkāršāka. Apmeklējot semināru, iedzīvotājiem, kuri vēl nav EDS lietotāji, vienlaikus būs iespējams noslēgt līgumu par EDS lietošanu, lai turpmāk Gada ienākumu deklarāciju ērtā veidā varētu iesniegt elektroniski. Plašāka informācija par to, kā kļūt par EDS lietotāju, pieejama VID mājaslapā sadaļā „Noderīgi” > „Elektroniskās deklarēšanas sistēma” > „Kā kļūt par EDS lietotāju?”.

03.04.2013.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama šeit.


Informācija presei