VID atjauno VID administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datubāzes darbību

 Publicēts: 10.05.2013.


Apakšsadaļu izvēlne

Vakar, 2013.gada 9.maija pēcpusdienā, tika atjaunota Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datubāzes darbība. Lai samazinātu varbūtību, ka VID administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datubāzē kā nodokļu parādi tiek iekļauta informācija par nodokļu maksājumu, kas ir samaksāts normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, bet informācija par to vēl nav nonākusi VID rīcībā, datubāzē veikti uzlabojumi. Veikto uzlabojumu rezultātā turpmāk datubāzē netiks iekļauta informācija par tiem nodokļu maksātāja nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš iestājas piecas darba dienas pirms datubāzes aktualizēšanas datumiem.  

Informācija, kas tiek atspoguļota Publiskajā VID administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datubāzē, tiek apkopota no vairākām informācijas sistēmām, tajā skaitā no Valsts kases. Ņemot vērā, ka informācija par veiktajiem starpbanku maksājumiem no Valsts kases VID rīcībā nonāk ar laika nobīdi, kas var būt līdz pat piecām dienām1, iepriekš datubāzē kā nodokļu parādi tika atspoguļota informācija arī par tiem nodokļu maksājumiem, kas veikti, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos samaksas termiņus, bet par kuriem, ņemot vērā starpbanku veikto maksājumu laika nobīdi, VID rīcībā vēl nebija informācijas.

VID vadība vēlreiz atvainojas nodokļu maksātājiem, par kuriem informācija VID administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datubāzē tika iekļauta, neraugoties uz to, ka nodokļu maksājumi tika veikti normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, bet par kuriem dažādu objektīvu iemeslu dēļ VID vēl nebija saņēmis informāciju.

Šobrīd izstrādāts un ieviests risinājums, kas paredz, ka datubāzes aktualizēšanas dienās - mēneša 7. un 26.datumā - datubāzē netiks iekļauta informācija par nodokļu maksātāju nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš iestājas piecas darba dienas pirms datubāzes aktualizēšanas datumiem. Tādējādi tiek novērsts risks, ka datubāzē kā nodokļu parādi tiek atspoguļota informācija par nodokļu maksātāja veiktajiem maksājumiem, par kuriem, ņemot vērā starpbanku veikto maksājumu laika nobīdi, informācija vēl nav nonākusi VID rīcībā. Tomēr VID vērš uzmanību, ka gadījumos, ja nodokļu maksātājs nodokļu maksājumu, kura samaksas termiņš ir bijis senāks par piecām darba dienām pirms datubāzes aktualizēšanas datuma, būs veicis, neievērojot noteikto samaksas termiņu, informācija par nodokļu parāda esamību var tikt atspoguļota datubāzē arī tādā gadījumā, ja maksājums veikts piecu darba dienu laika posmā pirms datubāzes aktualizēšanas datuma un VID rīcībā vēl nebūs nonākusi informācija par maksājuma veikšanu.

Publiskā VID administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datubāze ir izveidota ar mērķi nodrošināt efektīvāku valsts resursu izmantošanu, nodrošinot publiski pieejamu informāciju par tiem nodokļu maksātājiem, kuriem VID administrēto nodokļu un nodevu parāda kopsumma pārsniedz 100 latus, lai nodokļu maksātājiem, kuri plāno piedalīties publisko iepirkumu konkursos, nav jādodas pēc izziņas papīra formātā uz VID klientu apkalpošanas centru (100 latu slieksnis ir noteikts Publisko iepirkumu likumā, proti, piedaloties konkursā, līdz šim bija jāiesniedz izziņa par to, ka nav nodokļu parādu virs 100 latiem). Līdz ar datubāzes izveidošanu gan publiskā iepirkumu konkursa rīkotājs, gan nodokļu maksātājs izziņu par parāda virs 100 latiem esamību vai neesamību var izdrukāt no Publiskās VID administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datubāzes.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID informatīvo tālruni 1898, izvēloties pirmo tēmu „Nodokļi”, vai konsultēties tuvākajā VID klientu apkalpošanas centrā.

 10.05.2013.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama šeit.


1 Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 23.1panta otro daļu nodokļa samaksas diena ir diena, kad valsts budžets vai pašvaldības budžets ir saņēmis attiecīgi tam piekritīgo nodokļa maksājumu. Savukārt likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta trešā daļa nosaka, ka nokavējuma naudu neaprēķina, ja valsts vai pašvaldības budžets tam piekritīgo nodokļa maksājumu ir saņēmis piecu darbdienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās.


Informācija presei