VID atzīts par efektīvas uzraudzības stratēģijas līderi

 Publicēts: 01.04.2019. 08.00


Apakšsadaļu izvēlne

Izvērtējot iniciatīvas “Konsultē vispirms” ieviešanā iesaistīto uzraudzības iestāžu paveikto sadarbības pilnveidošanā ar uzņēmējiem, šī gada 29.martā notika svinīgais apbalvošanas pasākums, kurā tiks godinātas uzņēmējiem atsaucīgākās uzraugošās iestādes. Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir viena no iestādēm, kas saņēma augstāko apbalvojumu un tika atzīts par efektīvas uzraudzības stratēģijas līderi.

Balva ir apliecinājums tam, ka VID ir labi izstrādāta uzraudzības stratēģija ar skaidri definētiem mērķiem, kas vērsti uz risku mazināšanu uzraugāmajās jomās un balstīti uz detalizētu informāciju. Tāpat klienti labi novērtēja VID praksi savlaicīgi atgādināt par termiņiem un darbībām, kas ir jāveic, lai izpildītu likumdošanas prasībās. 

Par iniciatīvas “Konsultē vispirms” līderi 2018. gadā atzīts Pārtikas un veterinārais dienests.

Vienlaikus augstāko novērtējumu saņēma arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Centrālā statistikas pārvalde un Valsts augu aizsardzības dienests.

Mans kā valdības vadītāja mērķis ir panākt investīciju pieaugumu mūsu ekonomikā. Lai to sasniegtu, mums ir jāveic nozīmīgas pārmaiņas valsts pārvaldē, padarot to efektīvāku, kā arī uzlabojot uzņēmējdarbības vidi. Iniciatīva “Konsultē vispirms” ir nozīmīgs solis šī mērķa sasniegšanā. Esmu patiesi gandarīts šodien sveikt tās valsts iestādes, kuras maina uzņēmēju priekšstatu par mūsu valsti un stiprina mūsu valsts izaugsmi ilgtermiņā. Kopīgiem spēkiem sasniegsim mērķi,” uzsvēra Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro: “Viena no iniciatīvas “Konsultē vispirms” veiksmes atslēgām ir valsts iestāžu vēlme iesaistīties un parādīt,  ka valsts pārvalde spēj būt atvērta un draudzīga saviem klientiem. Esmu gandarīts, ka gada laikā iestādes ir būtiski uzlabojušas savu sadarbību ar uzņēmējiem, ko arī apliecina saņemtais augstais klientu novērtējums. “Konsultē vispirms” novērtējums palīdz mums izcelt valsts pārvaldes labos piemērus un kopīgi no tiem mācīties, lai ar pārliecību varam teikt, ka Latvijā ir izcila uzņēmējdarbības vide ar atbalstošu valsts pārvaldi!”

Ar mērķi radīt izcilu uzņēmējdarbības vidi Latvijā, Ekonomikas ministrija (EM), iesaistot uzraudzības valsts iestādes, īsteno iniciatīvu “Konsultē vispirms”. Iniciatīva tika ieviesta, lai uzlabotu sadarbību starp uzņēmējiem un uzraudzības iestādēm, kopīgi radot izcilu uzņēmējdarbības vidi Latvijā.

2018. gadā 22 uzraugošajās iestādēs tika vērtēta principa “Konsultē vispirms” ieviešana, īstenojot 4 700 intervijas un aizpildot iestāžu novērtējuma anketas. Secināms, ka uzņēmēji Latvijas uzraugošo iestāžu darbu kopumā vērtē pozitīvi - 100 punktu skalā iestādes vidēji  vērtētas ar 80 punktiem. Iestāžu klienti visaugstāk vērtējuši iestāžu uzraudzības politiku, kas vērsta uz atbilstības panākšanu. Tāpat uzņēmēji augstu vērtējuši Latvijas uzraugošo iestāžu klientu apkalpošanas kultūru, uzsverot, ka arī uzraudzības darbībās svarīgi ievērot klientorientētu pieeju. 

Aptaujātie uzraudzības iestāžu klienti (uzņēmēji un komersanti) īpaši novērtē iestāžu sapratni un pretimnākšanu attiecībā uz jaunu tiesību aktu prasību ieviešanu. Tāpat atzinīgi tiek vērtēta komunikācija - iestādes izmanto mūsdienīgus un klientiem ērtus informācijas nodošanas kanālus, savstarpējā ikdienas komunikācija ir laipna un atsaucīga. Lai uzlabotu iestāžu sadarbību ar uzņēmējiem, klienti visbiežāk norādīja, ka vēlas, lai iestādes veicina un atbalsta uzņēmēju brīvprātīgās darbības, ļaujot uzņēmējiem pašiem novērst konstatētās neatbilstības. Tāpat uzņēmējiem palīdzētu, ja iestādes piedāvātu ērtus un saprotamus pašnovērtējuma rīkus (kontrolsarakstus, anketas u.tml.), kas palīdzētu apzināties un izpildīt uz uzraugāmo jomu attiecināmās darbības.

 

Plašāka informācija par apbalvošanas pasākumu pieejama šeit. Tāpat aicinām aplūkot arī apbalvošanas pasākuma foto galeriju.

Par iniciatīvu "Konsultē vispirms”

Viena no valdības noteiktajām tautsaimniecības attīstības prioritātēm ir izcilas uzņēmējdarbības vides radīšana Latvijā. Lai sasniegtu šo mērķi, 2017. gadā valsts iestādes parakstīja memorandu, vienojoties, ka ieviesīs “Konsultē vispirms” principu un mainīs pieeju, kādā uzraugošās iestādes sadarbojas ar uzņēmējiem. Iniciatīvas mērķis ir uzlabot sadarbību starp uzņēmējiem un uzraudzības iestādēm, lai veicinātu valstī spēkā esošo prasību izpildi un saprotamus “spēles noteikumus”. Plašāka informācija par iniciatīvu “Konsultē vispirms” pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.