VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotāji var autentificēties EDS, izmantojot vairāku kredītiestāžu identifikatorus un paroles

 Publicēts: 12.07.2013.


Apakšsadaļu izvēlne

Turpinot pilnveidot Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) sniegto pakalpojumu kvalitāti, īstenojot 2013.gada martā uzsākto VID Klientu servisa programmu un it īpaši rūpējoties par to nodokļu maksātāju ērtībām, kuri VID EDS izmanto reizi gadā (piemēram, iesniedzot Gada ienākumu deklarāciju), sākot no 2013.gada 9.jūlija visiem EDS lietotājiem ir iespējams autentificēties sistēmā, izmantojot vairāku Latvijas kredītiestāžu identifikatorus un paroles, izmantojot www.latvija.lv sniegto tehnisko risinājumu.

Jau šobrīd visi VID EDS lietotāji var pieslēgties EDS sistēmai, izmantojot ne tikai tiem piešķirtos EDS identifikatorus un paroles vai e-me[1] un eID kartes[2], bet arī šādu kredītiestāžu piešķirtos identifikatorus un paroles:

  •  Swedbank;
  •  SEB;
  •  Citadele;
  •  Norvik banka;
  •  Nordea;
  •  DNB.

Tas nozīmē, ka turpmāk visi tie VID EDS lietotāji, kuri ir arī minēto kredītiestāžu klienti un internetbankas izmantotāji, var pieslēgties VID EDS, klikšķinot uz VID mājaslapā www.vid.gov.lv  sadaļā „Pieslēgties EDS” labajā pusē redzamās ikonas „Latvija.lv” un izvēloties attiecīgo kredītiestādi, kuras internetbankas lietotājs ir persona.

Šāda iespēja ievērojami atvieglos autentificēšanos EDS tiem lietotājiem, kuri sistēmu neizmanto bieži un tādējādi mēdz aizmirst vai nozaudēt savus piekļuves datus.

Atgādinām, ka, lai kļūtu par VID EDS lietotāju, iedzīvotājiem jānoslēdz līgums ar VID par EDS lietošanu. Līguma un tā pielikumu formas pieejamas VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā „Elektroniskās deklarēšanas sistēma”. Aizpildītas līguma formas un pielikumus var iesniegt jebkurā dzīvesvietai tuvāk esošajā VID Klientu apkalpošanas centrā, kā arī tās iespējams iesniegt elektroniski, ja tiek lietots virtuālais eParaksts.

VID, izskatot un parakstot līgumu un iesniegumu, reģistrēs iedzīvotājus kā EDS lietotājus, vienlaikus nosūtot identifikatoru un sākotnējo paroli uz iesniegumā norādīto iedzīvotāju elektronisko e-pasta adresi. Iedzīvotāji, saņemot savā elektroniskajā pastā informāciju par piešķirto identifikatoru un sākotnējo paroli, varēs uzsākt darbu EDS.

Savukārt iedzīvotājiem, kuri izmanto eParaksta viedkarti (e-me) vai eParakstu elektroniskajā identifikācijas kartē (eID), lai kļūtu par EDS lietotāju, nav nepieciešams doties uz VID Klientu apkalpošanas centru, jo par EDS lietotājiem viņi var kļūt, reģistrējoties EDS tiešsaistē. Izvēloties iespēju reģistrēties EDS tiešsaistē ar uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegto eParaksta viedkarti vai elektronisko identifikācijas karti (eID), iedzīvotājiem būs jāaizpilda neliela tīmekļa forma un tajā ierakstītie dati jāapstiprina ar eParakstu.

Plašāka informācija par to, kā kļūt par EDS lietotāju, pieejam VID mājaslapā sadaļā „Noderīgi” > „Elektroniskās deklarēšanas sistēma” > „Kā kļūt par EDS lietotāju?”. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID informatīvo tālruni 1898, izvēloties pirmo tēmu „Nodokļi”, vai konsultēties tuvākajā VID klientu apkalpošanas centrā.

Atgādinām, ka 2013.gada laikā, lai nodokļu maksātājiem mazinātu administratīvo slogu un vienkāršotu nodokļu saistību izpildi, VID EDS jau ir ieviesti vairāki jauninājumi:

  • no 2013.gada 1.marta EDS ir pieejama jauna vienkāršāka un ērtāka Gada ienākumu deklarācijas forma, kurā tiek „ielasīta” visa VID rīcībā esošā informācija par deklarācijas iesniedzēju;
  • pieejama jauna pievienotās vērtības nodokļa taksācijas perioda deklarācijas forma, kurā apvienoti visi PVN pielikumi un kas paredz arī kontroles mehānismu, kas informēs nodokļu maksātāju, ja tiks pieļautas kļūdas deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanā;
  • kopš 2013.gada 2.maija nodokļu maksātāji, kuri ir VID EDS lietotāji un ir noslēguši ar VID papildu vienošanos “Par elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus”, informāciju no VID gan nodokļu, gan muitas jomā saņem vēl operatīvāk - elektroniski, jaunizveidotajā VID EDS sadaļā „Sarakste ar  VID”.

12.07.2013.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama šeit.


[1] eParaksta viedkarte
[2] Elektroniskā identifikācijas karte


Informācija presei