VID Finanšu policijas pārvaldes amatpersonas saņem piemiņas un goda zīmes no Lietuvas kolēģiem par veiksmīgu starptautisko sadarbību

 Publicēts: 13.06.2014.


Apakšsadaļu izvēlne

Otrdien, 2014.gada 10.jūnijā, Lietuvā četras Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Finanšu policijas pārvaldes amatpersonas tika apbalvotas ar piemiņas un goda zīmi par  starptautisko sadarbību ar Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienestu un par starptautiskās sadarbības attīstību.

Trīs VID Finanšu  policijas pārvaldes amatpersonas tika apbalvotas ar Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas otrās pakāpes piemiņas zīmi „Par labu dzimtenei”, bet viena amatpersona tika apbalvota ar Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienesta otrās pakāpes goda zīmi.

Kā informējām iepriekš, VID Finanšu policijas pārvaldes amatpersonas sadarbībā ar Lietuvas Iekšlietu ministrijas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienestu 2014.gada 7.maijā apturēja starptautiska noziedzīga grupējuma darbību, kas laika posmā no 2012.gada janvāra līdz 2014.gada maijam izvairījās no nodokļa nomaksas, izkrāpa pievienotās vērtības nodokli un legalizēja noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus.

 Noziedzīgo darbību rezultātā Latvijas valsts budžetam nodarīti zaudējumi vairāk kā 3 000 000 eiro apmērā, bet Lietuvas valsts budžetam aptuveni 2 500 000 eiro apmērā.

VID Finanšu policijas pārvaldē uzsākts kriminālprocess par  sevišķi smagiem  noziegumiem saskaņā ar Krimināllikuma 177.panta 3.daļu[1], 195.panta 3.daļu[2], 217.panta 2.daļu[3] un  218.panta 3.daļu[4].

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama sadaļā Kontakti > Struktūrvienības un darbinieki > Stratēģiskās vadības lietu un sabiedrisko attiecību pārvalde.


 1] 177.pants. Krāpšana
(3) Par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, vai ja tā izdarīta, iegūstot narkotiskās, psihotropās, stipri iedarbīgās, indīgās vai radioaktīvās vielas, sprāgstvielas, šaujam­ieročus vai munīciju, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004., 13.12.2007. un 13.12.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2013. Sk. Pārejas noteikumu 11.punktu)
[2] 195.pants. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana
(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. 232
(28.04.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.12.2007. un 13.12.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2013. Sk. Pārejas noteikumu 11.punktu)
[3] 217.pants. Grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšana
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās radījušas būtisku kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas interesēm, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.
[4] 218.pants. Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas
(3) Par šā panta otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem. 259
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004., 13.12.2007. un 13.12.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2013. Sk. Pārejas noteikumu 11.punktu)


Informācija presei