VID ģenerāldirektora vietniece konferencē “Izmaiņas nodokļos un grāmatvedībā 2018” iepazīstina VID e-pakalpojumu aktualitātēm

 Publicēts: 11.01.2018. 09.43


Apakšsadaļu izvēlne

Šī gada 11. janvārī Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vietniece, Informātikas pārvaldes direktore Vita Narnicka piedalās žurnāla "iFinanses" rīkotajā nodokļu konferencē "Izmaiņas nodokļos un grāmatvedībā 2018".

Vita Narnicka savā prezentācijā “Digitalizācija un elektroniskās deklarēšanas sistēma Valsts ieņēmumu dienestā” iepazīstinās konferences dalībniekus ar pašreizējo VID Elektroniskās deklarēšana sistēmas lietojamību, jaunajiem pakalpojumiem šajā sistēmā, kas ieviesti nodokļu reformas ietvaros, kā arī ar ilgtermiņā plānotajiem pasākumiem, kas vērsti uz elektroniskās komunikācijas stiprināšanu un nodokļu saistību izpildes vienkāršošanu.

V.Narnicka arī ieskicēs maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas ieviešanas gaitu, kā arī informēs par jaunākajiem datiem, kas no šī gada pieejami VID Publiskojamo datu bāzē iestādes tīmekļvietnē, proti, par darba devējiem, kuri nav samaksājuši sodu par darba samaksas noteikumu pārkāpšanu; par darba devējiem, kuru darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks; par nodokļu maksātājiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav iesnieguši likumos paredzētās nodokļu deklarācijas un par personām, kuras iekļautas riska personu sarakstā.

Konference šogad notiek Islande Hotel, Ķīpsalas ielā 2, Rīgā.  Plašāka informācija par konferenci pieejama iFinanses tīmekļa vietnē.