VID ievieš risinājumu informācijas aktualizēšanai VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē

 Publicēts: 24.04.2013.


Apakšsadaļu izvēlne

Ņemot vērā radušos situāciju, ka informācija par nodokļu maksātāju savlaicīgi veiktajiem nodokļu maksājumiem Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē nonāca ar laika nobīdi, VID ir uzsācis risinājuma ieviešanu VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē attiecībā uz informācijas par nodokļu maksātāju parādu virs 100 latiem esamību vai neesamību aktualizēšanu. Sākot no 2013.gada 26.aprīļa minētā datubāze nebūs pieejama, taču nodokļu maksātāji periodā līdz atkal būs pieejama datu bāze varēs saņemt izziņas par nodokļu nomaksu papīra dokumenta veidā ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī izdrukāt pārskatu „Budžeta maksājumu nomaksas stāvoklis” VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā „Nodokļu maksātāju datu sistēma”.

VID vadība vēlreiz atvainojas tiem nodokļu maksātājiem, par kuriem informācija VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē tika iekļauta, neskatoties uz to, ka nodokļu maksājumi tika veikti normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, bet par kuriem VID dažādu objektīvu iemeslu dēļ vēl nebija saņēmis informāciju.

Informācija, kas tiek atspoguļota Publiskajā VID administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datubāzē, tiek apkopota no vairākām informācijas sistēmām,  tajā skaitā no Valsts kases. VID atzīst, ka datubāzes izstrādes gaitā netika ņemts vērā apstāklis, ka informācija par veiktajiem starpbanku maksājumiem no Valsts kases VID rīcībā nonāk ar laika nobīdi, kas var būt līdz pat piecām dienām[1].

Izvērtējot radušos situāciju, VID sadarbībā ar datubāzes izstrādātāju uzsāka darbu pie izmaiņu datubāzē attiecībā uz informācijas aktualizēšanu izstrādi un ieviešanu. Izmaiņas tiks veiktas, lai turpmāk mazinātu varbūtību, ka nodokļu maksātājs ir veicis nodokļu maksājumu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, bet informācija par to vēl nav nonākusi VID rīcībā un tādējādi nodokļu maksātājs tiek iekļauts datubāzē kā tāds, kuram ir nodokļu (nodevu) maksājumu parāds virs 100 latiem. 

Ieviešot risinājumu, tiks novērsts risks, ka VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzē tiek iekļauta informācija par tiem nodokļu parādiem, kuru maksāšanas termiņš ir iestājies piecu dienu periodā līdz minētās datu bāzes aktualizēšanas datumam un kas ir samaksāti uz datu bāzes aktualizēšanas brīdi (t.i., nodokļu maksājumi, kas tiek veikti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā), bet par kuriem informācija vēl nav nonākusi VID rīcībā. Šāda risinājuma gadījumā jāņem vērā, ka nodokļu parādi, kuru maksāšanas termiņš ir iestājies senāk par piecu dienu periodu līdz minētās datu bāzes aktualizēšanas datumam (piemēram, datu bāze tiek aktualizēta 7.aprīlī, bet parāds ir izveidojies 28.martā) un kas ir samaksāti piecu dienu periodā līdz minētās datu bāzes aktualizēšanas datumam (t.i., nodokļu maksājumi, kas tiek veikti, neievērojot normatīvajos aktos noteiktos termiņus), var tikt iekļauti VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzē kā nodokļu parāds, ja informācija par veikto maksājumu vēl nebūs nonākusi VID rīcībā.

VID atgādina, ka izziņas par nodokļu nomaksu nodokļu maksātāji var saņemt ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā, iepriekš iesniedzot pieteikumu personīgi vai nosūtot to elektroniski uz speciāli šim nolūkam izveidotām e-pasta adresēm, kas pieejamas VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā Kontakti > Klientu apkalpošana.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID informatīvo tālruni 1898, izvēloties pirmo tēmu „Nodokļi”, vai konsultēties tuvākajā VID klientu apkalpošanas centrā.

24.04.2013.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama šeit.


[1] Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 23.1 panta otro daļu nodokļa samaksas diena ir diena, kad valsts budžets vai pašvaldības budžets ir saņēmis attiecīgi tam piekritīgo nodokļa maksājumu. Savukārt likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta trešā daļa nosaka, ka nokavējuma naudu neaprēķina, ja valsts vai pašvaldības budžets tam piekritīgo nodokļa maksājumu ir saņēmis piecu darbdienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās.


Informācija presei