VID izmaksājis dīkstāves pabalstus 24,6 miljonu eiro apmērā

 Publicēts: 19.05.2020. 14.45


Apakšsadaļu izvēlne

Līdz šī gada 18. maijam Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir izmaksājis dīkstāves pabalstus kopumā 24 590 351 eiro apmērā. Pēc 10 090 uzņēmumu iesniegumiem izmaksāti 63 009 pabalsti darbiniekiem kopumā 23 452 897 eiro apmērā [1]. Pēc 3 389 pašnodarbināto personu iesniegumiem izmaksāti pabalsti kopumā 1 137 454 eiro apmērā [2]. Kopumā dīkstāves pabalstu izmaksas laikā šo pabalstu vismaz vienu reizi saņēmuši 45 320 cilvēki – 56 % no viņiem pabalsts aizstājis vienas algas izmaksu, 42 % pabalstu saņēmuši divas reizes, bet 2 % trīs reizes.

Nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu līdz šī gada 18. maijam saņēmuši 7 832 uzņēmumi par kopējo summu 133 455 210 eiro apmērā. 30 % no šiem uzņēmumiem pārstāv vairum un mazumtirdzniecību, kā arī auto un motociklu remonta nozari, 20 % – apstrādes rūpniecību, 12 % – izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumus.

Kopš šī gada 25. marta, kad pirmie uzņēmumi sāka pieteikties dīkstāves pabalstam, līdz 17. maijam 20 % iesniegumu par dīkstāves pabalsta piešķiršanu saņemts no vairum un mazumtirgotājiem, kā arī auto un motociklu remonta nozares, 13 % – no izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem. 10 % no uzņēmumiem, kas vērsušies pēc dīkstāves pabalsta darbiniekiem, snieguši profesionālos, zinātniskos un tehniskos pakalpojumus, un vēl 9 % pārstāvējuši mākslas, izklaides un atpūtas nozari.

Mazāk nekā 1% no uzņēmumiem, kas saņem dīkstāves pabalstus, ir VID Padziļinātās sadarbības programmas Zelta un Sudraba līmeņa dalībnieki, bet 6 % ir programmas Bronzas līmenī. Attiecīgi 93 % uzņēmumu, kas saņēmuši dīkstāves pabalstus saviem darbiniekiem, nav VID Padziļinātās sadarbības programmas biedri.

Analizējot pabalstam pieteikto darbinieku skaitu, 26 % no darbiniekiem pārstāv izmitināšanas un ēdināšanas nozari, 16 % – vairum un mazumtirdzniecību un auto un motociklu remonta nozari, 14 % apstrādes rūpniecību, un 10 % – mākslas, izklaides un atpūtas uzņēmumus.

Pašnodarbinātās personas dīkstāves pabalstiem var pieteikties kopš šī gada 3. aprīļa. Līdz 10. maijam visvairāk iesniegumu – 27 % – saņemts no pašnodarbinātajiem, kuru darbības NACE kods ir “citi pakalpojumi”. 14 % pārstāv mākslas, izklaides un atpūtas nozare, 9 % – izglītības nozari. 14 % iesniedzēju nozare nav norādīta.

Ja uzņēmums, kas vēršas VID, nekvalificējas dīkstāves pabalstam saskaņā ar kādu no izslēdzošajiem kritērijiem, tā darbinieki automātiski saņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksāto dīkstāves palīdzības pabalstu. Dīkstāves palīdzības pabalstu no VSAA saņem arī darbinieki un pašnodarbinātās personas, kuru no VID saņemtais dīkstāves pabalsts ir bijis mazāks nekā 180 eiro mēnesī.


[1] Ministru kabineta 2020. gada 26.marta noteikumi Nr. 165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem”

[2] 2020. gada 31. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 179 „Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība”

Nodokļu maksātāju iesniegumi par dīkstāves pabalstiem

Pašnodarbināto iesniegumi par dīkstāves pabalstiem

Nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu sadalījums pa nozarēm

Dīkstāves pabalsti un dalība padziļinātās sadarbības programmā

Informācija presei