VID, LDDK un LTRK pārrunā aktuālos sadarbības jautājumus

 Publicēts: 20.06.2013.


Apakšsadaļu izvēlne

2013.gada 18.jūnijā notika kārtējā  Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID), Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk - LDDK), un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (turpmāk - LTRK) tikšanās, kuras laikā pamatā tika pārrunāti dažādi LDDK un  LTRK iesniegtie jautājumi. VID sadarbības partnerus informēja par plānotajiem jaunumiem attiecībā uz iespēju ar mājaslapas starpniecību pieteikties uz padziļinātām konsultācijām uzņēmējiem vēlamā laikā, kā arī par iespēju pieteikties saņemt jaunumus e-pastā par konkrētu jomu. VID arī informēja par ieceri virzīt priekšlikumus normatīvajos aktos par gada pārskata iesniegšanu tikai elektroniski, izmantojot EDS. 

LDDK iniciēja jautājumu par nepieciešamību mainīt kārtību, kādā tiek apmaksātas slimības lapas. LDDK uzskata, ka ir nepieciešams noteikt, ka slimības pabalsts tiek maksāts tikai no valsts budžeta, tādējādi atslogojot, viņuprāt, netaisnīgi uzlikto slogu darba devējiem. LDDK vēlējās noskaidrot, vai VID šādas kārtības maiņa radītu papildus izdevumus no administrēšanas viedokļa. VID norādīja, ka to varētu vērtēt pēc iepazīšanās ar konkrētāk izstrādātu priekšlikumu vai kārtības projektu.

LDDK norādīja, ka daudziem uzņēmumiem darbu lielā mērā apgrūtina biežās likumdošanas izmaiņas, uzsverot, ka jo īpaši sarežģīti ir strādāt situācijās, kad normatīvie akti stājas spēkā ar atpakaļejošu datumu vai esošās, vai nākamās dienas datumu. VID pārstāvji piekrita, ka arī dienestam šādas situācijas rada problēmas gan steigā pielāgojot un testējot sistēmas, gan apmācot konsultantus, gan sadarbībā ar uzņēmējiem, kuri nespēj tik īsā termiņā īstenot noteiktās prasības, kuru ieviešanai gan VID, gan uzņēmējiem nereti turklāt jāatrod papildus līdzekļi. LDDK ierosināja, ka visiem klātesošajiem būtu nepieciešams vērsties pie likumdevēja ar lūgumu paredzēt saprātīgus (ilgākus) termiņus likumdošanas izmaiņu ieviešanai, kā arī iespēju robežās mazināt praksi tik bieži veikt izmaiņas normatīvajos aktos.

LTRK aicināja VID vērsties Finanšu ministrijā ar lūgumu paātrināti risināt deklarāciju formu un atbilstošo failu formātu aprakstu, kas saistīti ar eiro ieviešanu izstrādi. Uzņēmējiem šīs deklarāciju formas u.c. failu formāti jāpaspēj iestrādāt savās IT sistēmās (darba devēja ziņojumi, kuros būs jānorāda abas valūtas, PVN deklarācijas, IIN atskaites u.c.), bet formu neesamības dēļ to šobrīd nav iespējams savlaikus izdarīt.

Tikšanās laikā arī tika pārrunāta VID auditoru un konsultantu darba kvalitāte, vienlaikus klātesošo uzņēmēju pārstāvji kā problēmu atzīmēja arī daudzu nodokļu maksātāju, tai skaitā grāmatvežu, pietiekamas kompetences trūkumu, lai kvalitatīvi spētu pildīt normatīvajos aktos noteiktās prasības. VID norādīja, ka pastāvīgi organizē bezmaksas seminārus nodokļu maksātājiem par dažādām aktuālām tēmām, taču nodokļu maksātāji diemžēl šīs iespējas īpaši neizmanto. VID informēja klātesošos par iespējām saņemt pēc iespējas kvalitatīvākas un operatīvākas konsultācijas, proti, uz VID informatīvo tālruni 1898 zvanot vispārīgos jautājumos, savukārt sarežģītākus jautājumus iesūtot elektroniski vai vienojoties par konsultāciju klātienē. VID informēja, ka tuvāko mēnešu laikā ar VID mājaslapas starpniecību tiks piedāvāta iespēja juridiskām personām pieteikties uz padziļinātu konsultāciju konkrētā laikā. Tāpat arī VID informēja par vēl vienu jaunumu mājaslapā – proti, tuvāko mēnešu laikā nodokļu maksātājiem būs iespēja pieteikties VID jaunumiem, izvēloties sev interesējošo tēmu. Līdz šim nodokļu maksātāji, kuri bija pieteikušies jaunumu saņemšanai no VID, saņēma visu informāciju, neparedzot informācijas atlases iespēju.

VID arī vēlējās noskaidrot klātesošo uzņēmēju pārstāvošo institūciju viedokli par iespēju, ka gada pārskata formas turpmāk varētu iesniegt tikai elektroniski kā strukturētu (nevis papīra veidā) dokumentu EDS. Tikšanās laikā tika nolemts, ka par šo jautājumu sanāksmes dalībnieki noskaidros savu organizāciju biedru viedokli un sūtīs Valsts ieņēmumu dienestam priekšlikumus izvērtēšanai.

Sanāksmes beigās klātesoši atzinīgi izteicās par pēdējā laikā tapušajiem VID metodiskajiem materiāliem, novērojot pozitīvas tendences to kvalitātē. 

Tikšanās reizē piedalījās VID nodokļu pārvaldes direktors Juris Gaiķis, Nodokļu pārvaldes direktora vietnieces Dace Pelēkā, Inese Bindemane un Arta Segliņa, Nodokļu kontroles pārvaldes direktores vietniece Iveta Buškevica, Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodokļu maksātāju uzskaites daļas Elektroniskās deklarēšanas sistēmas un elektroniskās informācijas apmaiņas nodaļas vadītāja Ilze Jankova, Nodokļu pārvaldes Konsultāciju koordinācijas un uzraudzības daļas vadītāja Inga Antipova un citi VID speciālisti. Uzņēmējus pārstāvēja LTRK Nacionālās Stratēģijas padomes locekle Elīna Meiere, Latvijas Darba devēju konfederācijas tautsaimniecības eksperti un pārstāvji Inese Olafsone, Anda Ziemele, Jeļena Dorofejeva, Zanda Bērziņa, Vita Šulca, Maija Gribenko, Linda Miezīte, Ilona Kiukucāne.

Nākamā tikšanās paredzēta 2013.gada augustā.


20.06.2013.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama šeit


Informācija presei