VID, LDDK un LTRK pārrunā aktuālos sadarbības jautājumus, jauninājumus VID EDS un nepieciešamos precizējumus nodokļu normatīvajos aktos

 Publicēts: 12.04.2013.


Apakšsadaļu izvēlne

Vakar, 2013.gada 11.aprīlī, notika trešā Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID), Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk – LDDK) un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (turpmāk – LTRK) tikšanās, kuras laikā tika pārrunāti jautājumi saistībā ar publiskojamo VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzi, kas kopš 2013.gada 1.aprīļa ir pieejama VID mājaslapā un plānotajiem jauninājumiem VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk – EDS). Tāpat tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par reversā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu inženiertehniskajām būvēm, kā arī nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos, kas nosaka grāmatvedības dokumentu iegrāmatošanas termiņus un iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu darba devēju izmaksātajiem pabalstiem darbiniekiem viņu radinieku vai tuvinieku nāves gadījumā.

VID pārstāvis informēja abas organizācijas par publiskojamo VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzi, kas kopš 2013.gada 1.aprīļa ir pieejama VID mājaslapā. LTRK un LDDK pārstāves informēja par uzņēmēju neapmierinātību ar šajā datubāzē pieejamās informācijas aktualizēšanu tikai divas reizes mēnesī un informācijas neatbilstību faktiskajai situācijai gadījumos, kad nodokļa nomaksas termiņš būs brīvdienā vai valsts oficiālajā svētku dienā. Atbildot uz to, VID informēja, ka tiek apsvērts veikt attiecīgus grozījumus likumā „Par nodokļiem un nodevām”, kā arī  tiek apsvērta iespēja pazemināt nodokļu (nodevu) parāda slieksni, sākot no kura informācija par nodokļu maksātāju tiktu iekļauta minētajā datubāzē, proti, no pašreizējiem 100 latiem uz 10 latiem, lai tādējādi pielāgotos ne tikai Publisko iepirkumu likumam, bet arī citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē dažādu licenču, atļauju u.tml. dokumentu saņemšanas tiesības.

Abus šos priekšlikumus VID sagatavos dokumenta veidā un iesniegs nozaru asociācijām izvērtēšanai un komentāru sniegšanai.

Tikšanās laikā VID pārstāve arī informēja abas organizācijas par to, ka šī gada maijā tiks ieviests jauninājums EDS lietotājiem, proti, ir papildināts likums par Nodokļiem un nodevām ar  7.2 pantu (VID izdotā administratīvā akta un citu lēmumu un dokumentu paziņošana, izmantojot elektroniskos sakarus; pants stājas spēkā 01.05.2013), atrunājot kārtību, kādā veidā VID paziņo nodokļu maksātājiem par VID izdotajiem administratīvajiem aktiem (arī nelabvēlīgiem administratīvajiem aktiem) un citiem lēmumiem, nosūta dokumentus un informāciju nodokļu maksātājiem. Šī kārtība ļaus operatīvāk nodot informāciju nodokļu maksātājiem, kā arī ļaus ietaupīt valsts resursus. Tāpat šobrīd notiek darbs pie vēl viena jauninājuma EDS, proti, nodokļu maksātāju (EDS lietotāju) brīdināšanas par nodokļu parādu esamību, ko ir plānots ieviest līdz šī gada beigām.

Tikšanās laikā LTRK Nacionālās Stratēģijas padomes locekle Elīna Meiere aktualizēja jautājumu par reversā PVN piemērošanas nosacījumiem inženiertehnisko būvdarbu gadījumos, jo neskaidrības bieži vien ir par to, kas ir un kas nav uzskatāms par būvdarbiem normatīvo aktu izpratnē. VID atbildēja, ka, sniedzot nodokļu maksātājiem skaidrojumus par reversā PVN piemērošanas nosacījumiem katrā konkrētā inženiertehnisko būvdarbu gadījumā, dienests lūdz Ekonomikas ministrijas atzinumu par to, kas ir un kas nav uzskatāms par būvdarbiem normatīvo aktu izpratnē. Klātesošie vienojās, ka par šo jautājumu būtu vērts organizēt atsevišķu tikšanos, iespējams, pieaicinot arī Ekonomikas ministrijas pārstāvjus un attiecīgās nozares uzņēmumus.

Tikšanās laikā tika arī pārrunātas iespējamās izmaiņas neapliekamā minimuma  piemērošanas kārtībā, par kuru darba devēji jau pauduši bažas, ka tā būs sarežģīta un mazefektīva, kā arī prasīs papildu līdzekļus no valsts budžeta.

LTRK viceprezidente Lienīte Caune vērsa uzmanību uz to, ka pašreiz likumā „Par grāmatvedību” noteiktais grāmatvedības dokumentu iegrāmatošanas termiņš – nākamā mēneša 15.datums, - grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem nav izpildāms objektīvu iemeslu dēļ, jo  dokumenti no ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmumu klientiem tiek saņemti laikā no mēneša 5. – 12.datumam. VID pārstāvji piekrita, ka minētā likuma norma nav atbilstoša laika garam, un tikšanās dalībnieki vienojās, ka Latvijas Grāmatvedības ārpakalpojumu asociācija vērsīsies Finanšu ministrijā un VID ar rakstisku lūgumu par grozījumu nepieciešamību likumā.

Savukārt LTRK Nacionālās Stratēģijas padomes locekle E.Meiere aktualizēja nepieciešamību novērst neskaidrības, kas rodas darba devējiem, vēloties izmaksāt darbiniekiem ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamu pabalstu viņa radinieka vai tuvinieka nāves gadījumā. Šobrīd neskaidrības rodas, jo likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nav noteikts, kuras personas uzskatāmas par radiniekiem un tuviniekiem, bet Civillikumā tas ir noteikts, tādēļ būtu svarīgi rast iespēju veikt grozījumus likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, sasaistot to ar attiecīgajiem Civillikuma pantiem.

Trešajā tikšanās reizē piedalījās VID ģenerāldirektores vietniece nodokļu jomā, Nodokļu kontroles pārvaldes direktore Ināra Pētersone, Nodokļu pārvaldes direktora vietnieces Dace Pelēkā, Inese Bindemane un Arta Segliņa, Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodokļu maksātāju uzskaites daļas Elektroniskās deklarēšanas sistēmas un elektroniskās informācijas apmaiņas nodaļas vadītāja Ilze Jankova, Nodokļu pārvaldes Netiešo nodokļu metodikas daļas vadītāja Marina Kuzenko, Nodokļu pārvaldes Nodokļu administrēšanas metodikas un uzraudzības daļas  vadītājs Ivars Dambis un citi VID speciālisti. Uz tikšanos bija pieaicināta arī Finanšu ministrijas FM Netiešo nodokļu politikas departamenta Pievienotās vērtības nodokļa nodaļas vadītāja Sintija Ozola. Uzņēmējus pārstāvēja LTRK viceprezidente Lienīte Caune, LTRK Nacionālās Stratēģijas padomes locekle Elīna Meiere un Latvijas Darba devēju konfederācijas tautsaimniecības eksperte Inese Olafsone.

Nākamā tikšanās paredzēta 2013.gada 30.maijā.

12.04.2013.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama šeit.


Informācija presei