VID muitas amatpersonas atklāj 17 300 litrus nelegāli izmantotas dīzeļdegvielas

 Publicēts: 09.04.2013.


Apakšsadaļu izvēlne

Pagājušās nedēļas vidū Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) muitas amatpersonas, pārbaudot riska informāciju un veicot kontroles pasākumus divu dažādu uzņēmumu teritorijā Rīgā, abos gadījumos atklāja nelegālas degvielas uzglabāšanas vietas, kopumā izņēma 17 300 litrus šķidruma ar dīzeļdegvielai līdzīgu krāsu un smaržu un uzsāka divas administratīvo pārkāpumu lietvedības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 169.3 pantu [1] par ar akcīzes nodokli apliekamo preču aprites noteikumu pārkāpumiem.

2013.gada 3.aprīlī, pārbaudot riska informāciju, VID muitas amatpersonas veica kontroles pasākumus kāda Latvijas starptautisko kravu pārvadājumu uzņēmuma teritorijā Rīgā, kurā atradās administratīvā ēka un teritorijas sarga angārs. Pārbaudes laikā minētajā teritorijā tika konstatēts liels apjoms dīzeļdegvielai līdzīga šķidruma bez izcelsmi apliecinošiem dokumentiem.

Nelikumīgā dīzeļdegviela atradās vienā autocisternas piekabē (aptuveni 6000 litri), kā arī sešās viena kubikmetra plastmasa tilpnēs (aptuveni 5500 litri), kas bija novietotas telpā zem sarga būdas. Tāpat teritorijā tika atrasts arī degvielas iepildīšanas sūknis ar skaitītāju, pievadcaurulēm un degvielas iepildīšanas pistoli (kopējā inventāra vērtība ir aptuveni 11 800 lati).

Teritorijā reģistrētā uzņēmuma valdes loceklis uz pārbaudes brīdi nevarēja uzrādīt nekādus degvielas izcelsmi apliecinošus dokumentus, nedz arī degvielas uzglabāšanai nepieciešamās licences. Gan teritorijā atklātais inventārs, gan degvielas izcelsmi apliecinošu dokumentu neesamība rada pamatotas aizdomas, ka teritorijā, iespējams, notikusi liela apjoma nelegāla degvielas uzglabāšana un tirdzniecība.

Kopumā VID muitas amatpersonas izņēma 11 500 litrus šķidruma ar dīzeļdegvielai līdzīgu krāsu un smaržu, kā arī degvielas iepildīšanas sūkni ar skaitītāju, pievadcaurulēm un degvielas iepildīšanas pistoli.

Par minēto faktu uzsākta lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 169.3 pantu par ar akcīzes nodokli apliekamo preču aprites noteikumu pārkāpumiem. Izņemtajam šķidrumam tiks veikta ekspertīze un pēc rezultātu saņemšanas tiks lemts par turpmākajām darbībām.

Arī 2013.gada 4.aprīlī VID muitas amatpersonas, pārbaudot riska informāciju, veica kontroles pasākumus kāda cita Latvijas Republikā reģistrēta starptautisko kravu pārvadājumu uzņēmuma nomātā apsargājamā  teritorijā Rīgā.

Pārbaudes laikā minētajā teritorijā, kurā atradās arī divstāvu administratīvā ēka, noliktavas telpas ar rampu un sarga mājiņa, zem metāla nojumes VID muitas amatpersonas konstatēja 5800 litrus dīzeļdegvielas. Dīzeļdegviela tika glabāta piecās viena kubikmetra plastmasa tilpnēs (aptuveni 4300 litri), kā arī vienā no divām iebetonētām metāla cisternām (aptuveni 1500 litri). Tāpat pie tilpnēm tika konstatēts arī degvielas iepildīšanas sūknis ar skaitītāju, pievadcaurulēm un degvielas iepildīšanas pistoli.

Pārbaudes gaitā uzņēmuma amatpersona uzrādīja degvielas iegādes dokumentus, kā rezultātā tika noskaidrots, ka dīzeļdegviela Latvijas Republikā ievesta no Krievijas Federācijas kravas vilcēju un refrežeratoru degvielas tvertnēs, piemērojot degvielai atbrīvojumu no ievedmuitas (akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa) nodokļiem. Taču pēc tam degviela tikusi nolieta no avarējušo transportlīdzekļu tvertnēm un, pārkāpjot Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības, izmantota citu transportlīdzekļu vajadzībām [1]. Uzņēmuma amatpersonas uzskatīja, ka degvielas ievešana un noliešana no transporta līdzekļiem, kas vēlāk izmantota citiem mērķiem, nav likuma pārkāpums un pārbaudes laikā izturējās ļoti agresīvi un izaicinoši, radot šķēršļus VID amatpersonu tiešo pienākumu pildīšanai.

Kopumā VID muitas amatpersonas izņēma 5800 litrus dīzeļdegvielas, par kuru nav samaksāti ievedmuitas nodokļi, un par minēto faktu VID Muitas kriminālpārvaldē uzsākta lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 169.3 pantu par ar akcīzes nodokli apliekamo preču aprites noteikumu pārkāpumiem.

Izņemtajai dīzeļdegvielai tiks veikta ekspertīze, noteikts valstij nenomaksāto nodokļu apmērs un pēc rezultātu saņemšanas tiks lemts par turpmākajām darbībām.

Šobrīd abu uzsākto administratīvo pārkāpumu lietu ietvaros izņemtais inventārs un 17 300 litri dīzeļdegvielas nodoti Nodrošinājuma valsts aģentūrai līdz turpmākā lēmuma pieņemšanai.

09.04.2013.

FOTOGRĀFIJAS pieejamas šeit.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama šeit.


[1] 169.3 pants. Ar akcīzes nodokli apliekamo preču aprites noteikumu pārkāpšana
Par ar akcīzes nodokli apliekamo preču (to skaitā preču, kurām piemērojams akcīzes nodokļa atbrīvojums vai atvieglojums) iegādes, realizācijas, uzglabāšanas vai pārvietošanas (pārvadāšanas) noteikumu pārkāpšanu, kā arī par citiem šo preču aprites noteikumu pārkāpumiem — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām — no piecdesmit līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces un to pārvietošanai (pārvadāšanai) izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas

[1] Padomes Regulas  (EK) Nr.1186/2009 (2009.gada 16.novembris), ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem, 110.panta 1.daļas nosacījums, kas aizliedz degvielu, kas ievesta ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem transportlīdzekļu standarttvertnēs, izmantot citos transportlīdzekļos, izņemot to, ar kuru tā ievesta, tostarp aizliedzot degvielas izsūknēšanu no transportlīdzekļa un tās glabāšanu, izņemot transportlīdzeklim nepieciešamo remontu laikā, kā arī degvielas atsavināšanu  par atlīdzību vai par brīvu http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:324:0023:0057:LV:PDF.


Informācija presei