VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde 2015.gada 3.martā plāno nodot bez maksas valstij piekritīgo mantu

 Publicēts: 26.02.2015.


Apakšsadaļu izvēlne
Valstij piekritīgā manta tiek nodota bez maksas VAS Valsts nekustamie īpašumi, saskaņā ar 26.11.2013 Ministru kabineta noteikumu Nr.1354 32.punktu 32.3 apakšpunktu.
Valsts ieņēmumu dienests
Nodokļu parādu piedziņas pārvalde
Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Nodošana bez maksas
Datums, vieta un adrese
03.03.2015. Vaļņu ielā 28, Rīgā
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
Nekustamais īpašums Brīvības gatvē un Brīvības gatvē 352/358, Rīgā
Daudzums: 
1 gab.
Nosaukums: 
Nekustamais īpašums "Veczariņos", Ķekavas pagastā
Daudzums: 
1/32 domājamās daļas