VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde 2019.gada 6.jūnijā plāno nodot bez maksas valstij piekritīgo mantu

 Publicēts: 03.06.2019. 13.33


Apakšsadaļu izvēlne

Valstij piekritīgā manta tiek nodota bez maksas VAS Valsts nekustamie īpašumi, saskaņā ar Ministru kabineta 26.11.2013.noteikumu Nr.1354 32.punkta 32.3. apakšpunktu.

Valsts ieņēmumu dienests
VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde
Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Nodošana bez maksas
Datums, vieta un adrese
06.06.2019. Vaļņu iela 28, Rīga
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
Nekustamie īpašumi - "Kalndīķi", Saldus pagastā, Saldus novadā
Daudzums: 
1 gab.
Nosaukums: 
Padures iela 7C, Aizpute
Daudzums: 
1 gab.
Nosaukums: 
"Stūra Tornis", Lautere, Aronas pagasts, Madonas novads
Daudzums: 
1 gab.