VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde 2019.gada 6.novembrī plāno nodot bez maksas valstij piekritīgo mantu

 Publicēts: 01.11.2019. 14.18


Apakšsadaļu izvēlne

Valstij piekritīgā manta tiek nodota bez maksas VAS Valsts nekustamie īpašumi, saskaņā ar Ministru kabineta 26.11.2013.noteikumu Nr.1354 32.punkta 32.3. apakšpunktu.

Valsts ieņēmumu dienests
VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde
Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Nodošana bez maksas
Datums, vieta un adrese
06.11.2019. Vaļņu iela 28, Rīga
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
Būve (būves kadastra apzīmējums 9480 005 0192 001), kas atrodas uz nekustamā īpašuma “Kalnrūpnieki” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9480 005 0193) Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, sastāvā ietilpstošas zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējumu 9480 005 0192)
Daudzums: 
1 gab.