VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde 2020.gada 10.janvārī plāno nodot bez maksas valstij piekritīgo mantu

 Publicēts: 06.01.2020. 15.51


Apakšsadaļu izvēlne

Valstij piekritīgā manta tiek nodota bez maksas VAS Valsts nekustamie īpašumi, saskaņā ar Ministru kabineta 26.11.2013.noteikumu Nr.1354 32.punkta 32.3. apakšpunktu.

Struktūrvienība
VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde
Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Nodošana bez maksas
Datums, vieta un adrese
10.01.2020. Talejas iela 1, Rīga
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
Nekustamais īpašums, kad.Nr.7401 003 0687 - Īrisu ielā 1A, Ogrē, Ogres novadā
Daudzums: 
1 gab.