VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde organizē cenu aptauju par valstij piekritīgās mantas realizāciju līdz 2015.gada 29.janvārim

 Publicēts: 13.01.2015.


Apakšsadaļu izvēlne

Sīkāku informāciju iespējams iegūt sazinoties pa tālruni 671216883 vai 29298721. Piedāvājumā lūdzam norādīt Jūsu piedāvāto cenu par vienu vienību (EUR/litrā bez PVN, iekraušanas (pārsūknēšanas) un transportēšanas izmaksām). Piedāvājumu skenētā veidā lūdzam nosūtīt uz e-pastu  NPPP.lietvediba [at] vid.gov.lv līdz 2015.gada 29. janvāra plkst.17.00.

Vienlaikus informējam, ka tiesības iegādāties valstij piekritīgo mantu tiks piešķirtas komersantam - akcīzes preču noliktavas turētājam, kura speciālajā atļaujā (licencē) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai ir norādīts attiecīgais akcīzes preču veids un kurš piedāvās visaugstāko cenu par vienu vienību, kā arī kuram Valsts ieņēmumu dienesta administrēto  nodokļu (nodevu) parāds uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nepārsniedz 150 EUR.

Slēdzot ar komersantu līgumu par mantas realizāciju (manta, kuras daudzums ir precīzi zināms līguma slēgšanas brīdī), tiek noteikta priekšapmaksa 50 % apmērā no realizācijas ceļā paredzamajiem ienākumiem, ja minētā summa ir vienāda vai lielāka par  427 EUR.

Valsts ieņēmumu dienests
VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde
Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Cenu aptauja par realizāciju
Mantas atrašanās vieta
Jelgava, Rīga
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
Šķidrums ar dīzeļdegvielai raksturīgu smaku
Daudzums: 
~ 41 000 l
Nosaukums: 
Šķidrums ar benzīnam raksturīgu smaku
Daudzums: 
~ 200 l