VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde organizē cenu aptauju par valstij piekritīgās mantas realizāciju līdz 2020.gada 31.martam

 Publicēts: 16.03.2020. 15.20


Apakšsadaļu izvēlne

Augstāk minēto mantu iespējams apskatīties, iepriekš piesakoties pa tālruni 67121687, 26815585. Piedāvājumā lūdzam norādīt Jūsu piedāvāto cenu bez PVN par katru pielikumā norādīto vienību. Piedāvājumu skenētā veidā lūdzam nosūtīt uz e-pastu NPPP.lietvediba@vid gov.lv līdz 2020.gada 31.martam, plkst.17.00. Vienlaikus informējam, ka tiesības iegādāties valstij piekritīgo mantu tiks piešķirtas komersantam, kurš piedāvās visaugstāko cenu par konkrēto mantas vienību un kurš ir reģistrējis saimnieciskās darbības veikšanas vietas Latvijas proves iestādē, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nepārsniedz 150 euro. Slēdzot ar komersantu līgumu par mantas realizāciju (manta, kuras daudzums ir precīzi zināms līguma slēgšanas brīdī), tiek noteikta priekšapmaksa pilnā apmērā no paredzamajiem realizācijas ienākumiem.

Valsts ieņēmumu dienests
VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde
Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Cenu aptauja par realizāciju
Mantas atrašanās vieta
Talejas iela 1, Rīga
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
Pulksteņi un juvelierzistradājumi (sīkāku raksturojumu un daudzumu skatīties pielikumā)
Daudzums: 
9 vien.
Dokumentācija