VID: norēķinoties par atrakcijām izklaides pasākumos, iedzīvotājiem ir tiesības saņemt darījumu apliecinošu dokumentu

 Publicēts: 24.07.2013.


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka, norēķinoties par izklaides pasākumiem bērniem vai pieaugušajiem publiskas izklaides vai svētku pasākumu vietās, pircējam ir tiesības saņemt darījumu apliecinošu dokumentu – kases čeku vai VID reģistrētu kvīti. Darījumu apliecinošs dokuments apliecina ne tikai to, ka pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts attiecīgajās valsts institūcijās un iekļauj no pircējiem saņemto samaksu ar nodokli apliekamajos ienākumos, bet tas ir arī dokumentārs pierādījums gadījumā, ja saņemtais pakalpojums ir nekvalitatīvs un tādējādi nepieciešams vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā par patērētāju tiesību pārkāpumu.

Veicot nodokļu kontroles pasākumus, VID arvien biežāk konstatē gadījumus, kad publiskas izklaides un svētku pasākumu vietās, īpaši tādās, kur tiek piedāvāti izklaides pasākumi bērniem, piemēram, piepūšamās atrakcijas, par veiktajiem darījumiem netiek izsniegts darījumu apliecinošs dokuments, vai arī minētais dokuments tiek izsniegts, izmantojot elektronisko kases aparātu, kas nav reģistrēts VID.

Tāpat ir konstatēti gadījumi, kad darbiniekus, kuri veic atrakciju apkalpošanu, to darba devējs nav reģistrējis VID kā darba ņēmējus un ar tiem nav noslēdzis darba līgumus. Šādi gadījumi liecina arī par to, ka netiek ievērotas atrakciju iekārtu drošības prasības, jo pakalpojuma sniedzējs, iespējams, nav iepazīstinājis darbiniekus ar minēto iekārtu apkalpošanas noteikumiem.

Ņemot to vērā, VID aicina iedzīvotājus pieprasīt pakalpojumu sniedzējiem izsniegt darījumu apliecinošu dokumentu (kases aparāta čeku vai VID reģistrētu kvīti), kā arī izmantot tikai tādu nodokļu maksātāju pakalpojumus, kuri par veikto darījumu izsniedz Latvijas normatīvo aktu prasībām atbilstošu darījumu apliecinošu dokumentu. Tas ir svarīgi arī gadījumos, kad pakalpojuma sniedzējs nav nodrošinājis saņemtā pakalpojuma kvalitāti un neatzīst pakalpojuma pircēja pretenziju.

Darījumu apliecinošo dokumentu veidi un tajos norādāmā informācija noteikta Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” un Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumos Nr.133 „Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām”.

VID atgādina, ka jebkura persona VID mājaslapā www.vid.gov.lv var pārliecināties, vai pakalpojuma sniedzēja izsniegtais elektroniskā kases aprāta čeks ir izsniegts no tāda kases aparāta, kas ir reģistrēts VID uz konkrētā pakalpojumu sniedzēja vārda. Par to var pārliecināties, ieejot VID mājaslapā www.vid.gov.lv, klikšķinot uz „Pieslēgties PDB Publiskojamo datu bāze” un izvēloties „Kases aparāti un kases sistēmas”.

Ja pircējs, norēķinoties par saņemto pakalpojumu publiskas izklaides un svētku pasākumu vietās, saskaras ar situāciju, kad pakalpojuma sniedzējs vai preces pārdevējs atsakās izsniegt darījumu apliecinošu dokumentu (kases čeku vai VID reģistrētu kvīti), VID aicina par to informēt, izmantojot VID bezmaksas diennakts anonīmo uzticības tālruni 80009070, izvēloties pirmo tēmu „Nodokļu nemaksāšana, „aplokšņu algas”; ziņot par to VID mājaslapas www.vid.gov.lv sadaļā Kontakti > Informatīvie tālruņi, klientu konsultācijas > Uzdot jautājumu VID, atsauksmes vai arī jebkurā citā personai ērtākā veidā.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz VID Informatīvo tālruni 1898 vai vērsties jebkurā tuvākajā VID klientu apkalpošanas centrā.

24.07.2013.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama šeit.

 


Informācija presei