VID organizē cenu aptauju līdz 2020.gada 30.oktobrim par valstij piekritīgās mantas - kuģa dīzeļdzinēja TBD620V12 1 (viens) gab., kuģu dīzeļdzinēju TBD620V16 3 (trīs) gab. un kuģu dīzeļdzinēju rezerves daļu glabāšanas vietas nodrošināšana Rīgā

 Publicēts: 15.10.2020. 14.56


Apakšsadaļu izvēlne
Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr.90000069281
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 26.punkts

Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Cenu aptauja par pakalpojuma sniegšanu
Priekšmeta īss apraksts
Valstij piekritīgās mantas -kuģa dīzeļdzinēja TBD620V12 1 (viens) gab., kuģu dīzeļdzinēju TBD620V16 3 (trīs) gab. un kuģu dīzeļdzinēju rezerves daļu glabāšanas vietas nodrošināšana Rīgā nodrošināšana Rīgā
Kontaktpersona
Dina Alberte, e-pasts: Dina Alberte@vid.gov.lv. Tālr.67120202
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
-
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
Līdz 30.10.2020.
Dokumentācija