VID organizē cenu aptauju par valstij piekritīgās mantas realizāciju līdz 2020.gada 5.oktobrim

 Publicēts: 18.09.2020. 14.58


Apakšsadaļu izvēlne
Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr.90000069281
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 26.punkts

Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Cenu aptauja par realizāciju
Mantas atrašanās vieta
Piedrujas iela 20, Rīga
Kontaktpersona
Inese Uzkliņģe, e-pasts: Inese.Uzklinge@vid.gov.lv, tel. 67120203, mob.tel.26815585
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
Lietota ražošanas iekārta (izmatojama dažādu produktu apstrādes procesā, piemēram, graudiem, granulām u.c.)
Daudzums: 
1 gab.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
Līdz 05.10.2020.
Dokumentācija