VID pārliecināsies vai būvnieki ievieš elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu

 Publicēts: 30.10.2017. 15.55


Apakšsadaļu izvēlne

Lai pārbaudītu kā būvniecības uzņēmumiem sokas ar elektroniskā darba laika uzskaites sistēmas ieviešanu, Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir uzsācis  pārbaudes būvniecības objektos. Pārbaužu mērķis ir apzināt, vai būvnieki ir izpratuši jaunās prasības un cik veiksmīgi tās tiek pildītas, kā arī mudināt uzņēmējus savlaicīgi novērst iespējamās nepilnības.

Šī gada 1.jūlijā stājušies spēkā grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas būvlaukumā nodarbinātas personas identificēšanai un darba laika reģistrēšanai paredz ieviest elektroniskā darba laika uzskaites sistēmu būvniecībā. Saskaņā ar likumā noteikto, elektroniskā darba laika uzskaites sistēma jāievieš no 2017.gada 1.oktobra.  Jaunā kārtība attiecas uz trešās grupas jaunbūvēm un būvdarbiem, kuru izmaksas ir virs 1 miljona euro.

Ļaujot būvniecības uzņēmumiem iedzīvināt jauno kārtību un apmācīt darbiniekus sistēmas lietošanā, sākotnēji, veicot pārbaudes, VID sodus nepiemēros. Uzsākot pārbaudes, VID mērķis nav sodīt uzņēmējus, bet apzinot situāciju objektos, pārliecināties vai likuma prasības tiek ievērotas.

Kā jau iepriekš ziņots, viens no ēnu ekonomikas faktoriem būvniecības jomā līdz šim ir bijis saistīts ar darba laika uzskaites nepilnībām. Lai gan darba vietās pie vispārējā režīmā strādājošiem būvniecības nozares darba devējiem 2017.gada astoņos mēnešos vidējā stundas tarifa likme ir par 1,3 % lielāka nekā vidēji valstī, tomēr vidējie ienākumi darba vietās ir par 7,1 % mazāki nekā vidēji valstī. Viens no iemesliem zemā atalgojuma līmenim varētu būt neuzrādītais darba laiks būvlaukumā strādājošajiem darbiniekiem. Godīgas konkurences nodrošināšanai būvniecības nozarē svarīgi, lai jauno darba laika uzskaites kārtību korekti ievērotu pilnībā visi būvniecības uzņēmumi, kuru objekti atbilst likumā definētajiem kritērijiem. 

Ar plašāku informāciju par darba laika uzskaites sistēmas ieviešanu var iepazīties VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv – “Uzņēmumiem”; “Būvnieku darba laika uzskaites sistēma”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā iespējams zvanīt uz VID informatīvo tālruni 67120000, izvēloties pirmo tēmu “Nodokļi”, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī nosūtīt savu jautājumu rakstiski, izmantojot iespēju VID mājaslapā “Uzdot jautājumu VID”.

Informācija presei