VID pateicas uzņēmumiem, kuri veikuši ievērojamas iemaksas valsts budžetā

 Publicēts: 02.05.2017. 09.59


Apakšsadaļu izvēlne

VID pateicas visiem godprātīgajiem un atbildīgajiem nodokļu maksātājiem, īpaši tiem 2574, kuri 2016. gadā veikuši ievērojamas iemaksas valsts budžetā. Novērtēta tiek arī kopēja sadarbība un nodokļu saistību izpildes disciplīna. 2104 uzņēmumi pateicības saņem atkārtoti, bet 470 – pirmo reizi. Līdz 2018. gada 1.maijam šiem uzņēmumiem nav paredzēts veikt nodokļu kontroles pasākumus.

Esmu gandarīta, ka godprātīgo uzņēmēju skaits ik gadu pieaug. Pērn uzņēmumi ar lielo nodokļu maksātāju statusu ir nodrošinājuši vairāk nekā 90% no kopējiem uzņēmējdarbības nodokļu ieņēmumiem. Jaunākie dati atklāj, ka kopējā valsts budžetā iemaksātā summa ir 6,6 miljardi eiro, gadu iepriekš tā bija mazāka – 6,2 miljardi eiro. Valsts ieņēmumu dienests tuvākajā nākotnē paredzējis pozitīvas izmaiņas padziļinātās sadarbības programmā, lai uzņēmēji justu lielāku atdevi no tā, ka godprātīgi maksā nodokļus,” norāda Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ilze Cīrule.

VID regulāri izvērtē nodokļu saistību izpildi mūsu valstī. Veicot šo uzdevumu, jau ceturto gadu VID izveidojis to uzņēmumu sarakstu, kuru veiktās nodokļu iemaksas budžetā iepriekšējā kalendāra gadā pārsniedza 100 000 eiro. Šajā sarakstā gan netika iekļauti tie uzņēmumi, kuru darba ņēmējiem aprēķinātā vidējā darba samaksa ir mazāka par 70% no vidējās darba samaksas valstī, kuriem par pēdējiem diviem gadiem iesniegtajos gada pārskatos peļņas vai zaudējumu aprēķinā ir uzrādīti zaudējumi (pēc nodokļiem). Šajā sarakstā netika iekļauti arī tie uzņēmumi, kuriem aktuālais nodokļu parāds ir lielāks par 10 000 eiro, kā arī tie, kuriem VID veiktās riska analīzes rezultātā ir konstatēti būtiski nodokļu nenomaksas riski vai arī būtiski riski akcīzes vai muitas jomā. 

VID arī turpmāk ik gadu novērtēs nodokļu saistību izpildi un samaksāto nodokļu apjomu iepriekšējā gadā, lai pateiktos tiem nodokļu maksātājiem, kuri godprātīgi pilda likumos noteiktās nodokļu saistības un veic ievērojamus nodokļu maksājumus budžetā.

Kā zināms, šī gada 30. martā svinīgā Valsts ieņēmumu dienesta Lielo nodokļu maksātāju apbalvošanas ceremonijā finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola un VID ģenerāldirektore Ilze Cīrule, klātesot sadarbības partneriem, pasniedza balvas un atzinības rakstus 2016.gada lielākajiem nodokļu maksātājiem 19 dažādās nominācijās. 

Informācija presei