VID pievērš pastiprinātu uzmanību lauksaimniecības produktu nakts tirdzniecības vietām un aicina iedzīvotājus ziņot par iespējamiem pārkāpumiem

 Publicēts: 25.07.2013.


Apakšsadaļu izvēlne

Lai novērstu likumpārkāpumus tirdzniecības procesā, it īpaši vasaras periodā, kad ārvalstu tirgotāji Latvijas tirgos cenšas realizēt ievērojamu daudzumu augļu un dārzeņu, tādējādi radot nevienlīdzīgu konkurenci pašmāju zemniekiem, kas realizē pašu izaudzēto lauksaimniecības produkciju, Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) pievērš pastiprinātu uzmanību situācijai Latvijas tirgos. VID aicina iedzīvotājus ziņot par iespējamiem pārkāpumiem nodokļu nomaksas jomā nakts tirdzniecības vietās, zvanot uz VID anonīmo diennakts bezmaksas uzticības tālruni 80009070, vēršoties pie VID rakstiski vai jebkurā citā klientam ērtā veidā. 

Lai apzinātu situāciju zemnieku nakts tirdzniecības vietās un konstatētu iespējamos tirgotāju pārkāpumus, VID pastiprināti veic kontroles pasākumus. 2013.gada jūnijā un jūlijā VID ir veicis 109 nodokļu administrēšanas pasākumus, tajā skaitā 35 tematiskās pārbaudes, no kurām 33 gadījumos konstatēti dažādi pārkāpumi, piemēram, tirgotājs pēc pieprasījuma nevar izsniegt stingrās uzskaites kvītis, netiek izsniegts čeks gadījumos, ja tirgo iepirktu preci, nav preču piegādes dokumentu vai pārvadājuma dokumentu, kas apliecina preces izcelsmi, tirdzniecības vietā neatrodas pavaddokumentu reģistrs, tirgotājs ir reģistrēts VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, bet tam nav uzstādīts elektroniskais kases aparāts.

Vienā gadījumā pēc VID darbinieka veiktā kontrolpirkuma pārdevēji atstāja tirdzniecības vietu un tādējādi 40 kilogrami tomātu kā bezsaimnieka manta tika izņemti un nodoti Rīgas Nacionālajam Zooloģiskajam dārzam.

Kontroles pasākumu laikā atsevišķos gadījumos tika konstatēti arī lauksaimniecības produkcijas tirgotāji no citām valstīm. Šajos gadījumos iespēju robežās tiek identificētas citu valstu personas, kuras veic tirdzniecību, pieprasīti reģistrācijas dokumenti un augļu un dārzeņu izcelsmi apliecinoši dokumenti. Bieži ir gadījumi, kad ārvalstu tirgotāji aizver transportlīdzekļu durvis un par sevi nesniedz nekādu informāciju vai arī aiziet no tirdzniecības vietas. Šādos gadījumos tiek piefiksēti to citu valstu transportlīdzekļu reģistrācijas numuri, no kuriem tiek veikta tirdzniecība, un šī informācija tiek nosūtīta izvērtēšanai attiecīgās valsts nodokļu administrācijai.

Lai VID varētu administratīvi sodīt ārvalstu tirgotājus par tirdzniecības noteikumu neievērošanu, VID ir jāspēj pierādīt, ka konkrētā ārvalstu persona saimniecisko darbību Latvijā veic regulāri (trīs un vairāk tirgošanās reizes kalendārajā gadā), tādējādi nav pietiekami tikai vienu reizi konstatēt, ka kāda ārvalstu persona pārdod lauksaimniecības produkciju Latvijā.

Tādēļ, ņemot vērā veiksmīgo sadarbību, VID aicina arī Rīgas pašvaldības policiju pievērst uzmanību, vai nakts tirdzniecības vietās lauksaimniecības produkciju netirgo personas no citām valstīm, un par konstatētajiem gadījumiem informēt VID, kas tālāk rīkosies atbilstoši savai kompetencei.

Tāpat VID pārbaužu laikā saskaras arī ar grūtībām identificēt preču izcelsmi, jo arī daudzi Latvijas tirgotāji, iespējams, no citu valstu personām iepirktās lauksaimniecības preces pārdod kā savu izaudzēto. Tas skaidrojams ar to, ka normatīvie akti ļauj fiziskajām personām, kuras gūst ienākumus no piemājas saimniecības vai personīgās palīgsaimniecības lauksaimnieciskās ražošanas, kas nepārsniedz 2000 latus gadā, realizēt savu izaudzēto produkciju, nereģistrējoties VID kā saimnieciskās darbības veicēji, kā arī nenosaka, ka pašaudzētās produkcijas realizācijas vietā būtu jāatrodas preču piegādes vai pārvadājuma dokumentiem un ieņēmumu uzskaites reģistram. Tādējādi tirdzniecības vietā nav iespējams izsekot pārdotās produkcijas apjomam. Šādos gadījumos VID pārbaudes aktā fiksē tirdzniecības vietā konstatēto, lūdz tirgotāju iesniegt VID ieņēmumu uzskaites reģistru un vēlāk ieplāno pārbaudi arī fiziskās personas piemājas saimniecībā, lai pārliecinātos, vai fiziskās personas saimniecībā tiek audzēta tirgū realizētā produkcija, kā arī nosūta viņam informatīva rakstura vēstuli, vēršot uzmanību uz fiziskās personas pienākumu veikt ienākumu uzskaiti un savlaicīgi reģistrēt VID savu saimniecisko darbību.

VID atgādina, ka tirdzniecība tirgos ir atļauta speciāli iekārtotajās, tirgus pārvaldītāja norādītajās tirdzniecības vietās juridiskajām vai fiziskajām personām, kuras reģistrējušas saimniecisko darbību un pārdod preces, un fiziskajām personām, kuras pārdod pašu ražoto lauksaimniecības produkciju.

Attiecībā uz lauksaimniecības produkcijas tirgošanu, ko Latvijā veic citu valstu tirgotāji, VID informē, ka neatkarīgi no tā, vai lauksaimnieciskās produkcijas tirgotājs savā mītnes valstī ir vai nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants, tam, uzsākot pārdot Latvijā lauksaimniecības produkciju, ir jāreģistrējas kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājam. Turklāt pārdodamās produkcijas apjomam nav nozīmes – jāreģistrējas ir, sākot ar pirmo darījumu, neatkarīgi no tā vērtības.

Lai reģistrētos VID Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, šai personai ir jāierodas kādā no VID Klientu apkalpošanas centriem, kur jāaizpilda iesniegums par reģistrēšanos VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā un jānoslēdz līgums par VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietošanu. Pievienotās vērtības nodokļa likums paredz iespēju reģistrēties VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā arī tikai uz noteiktu laika periodu (uz vienu dienu, uz vienu nedēļas nogali, uz vienu nedēļu, uz diviem mēnešiem u.c.).

Savukārt ārvalstu tirgotāja reģistrēšanās Latvijā kā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam ir atkarīga no tā, cik ilgstošu un regulāru saimniecisko darbību tas veic Latvijā.

VID arī turpmāk pastiprināti kontrolēs Latvijas tirgus, lai novērstu likumpārkāpumus, īpaši tirgojot no ārvalstīm ievestus produktus, kā arī lai novērstu likumpārkāpumus ārvalstu lauksaimniecības produkcijas tirgotāju rīcībā.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā VID aicina ikvienu personu zvanīt uz VID Informatīvo tālruni 1898, vērsties jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā vai uzdot jautājumu VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā Kontakti > Informatīvie tālruņi, klientu konsultācijas > Uzdot jautājumu VID, atsauksmes.

24.07.2013.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama šeit.


Informācija presei