VID saņem vairākas Klientu apkalpošanas Goda balvas

 Publicēts: 14.12.2018. 15.23


Apakšsadaļu izvēlne

Šī gada 14. decembrī Ministru kabinetā notika Klientu apkalpošanas goda balvas svinīgā pasniegšanas ceremonija. Tās laikā Klientu apkalpošanas goda balvu par iegūto 1. vietu saņēma Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas klientu apkalpošanas centrs, kuru iedzīvotāji ar savām balsīm ir atzinuši par visatsaucīgāko klientu apkalpošanas jomā starp visām valsts pārvaldes iestādēm. Valsts pārvaldes iestāžu darbinieku vērtējumā Klientu apkalpošanas goda balvu saņēma arī divas VID darbinieces. Vēl trīs VID darbinieces saņēma arī Ministru kabineta Pateicības rakstu par atsaucīgu un profesionālu klientu apkalpošanu, jo viņas ir starp tām 20 klientu apkalpošanas speciālistēm visā Latvijā, kuras klienti atzinuši pa labākajām un atsaucīgākajām.

Klientu apkalpošanas goda balvu par iegūto 2.vietu saņēma Dagmāra Podniece, VID Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas daļas Ceturtās nodaļas   galvenā nodokļu inspektore, kura ikdienā strādā Jelgavā.

Klientu apkalpošanas goda balvu par iegūto 3.vietu saņēma Nata Meģe, VID Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas daļas Astotās nodaļas galvenā nodokļu inspektore, kura ikdienā strādā Alūksnē.

Pateicības rakstu par atsaucīgu un profesionālu klientu apkalpošanu saņēma Dzintra Bērziņa, VID Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas daļas Astotās nodaļas galvenā nodokļu inspektore no Alūksnes, Iveta Liepa, VID Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas daļas Ceturtās nodaļas galvenā nodokļu inspektore no Bauskas, un Sandra Pļavinska, VID Nodokļu pārvaldes Rīgas klientu apkalpošanas un reģistrācijas daļas Pirmās klientu apkalpošanas nodaļas galvenā nodokļu inspektore no Rīgas.

VID ģenerāldirektora p.i. Dace Pelēkā: “Man ir liels gandarījums un lepnums par mūsu darbinieku izcilajiem panākumiem. Starp tām darbiniecēm, kuras šodien saņēma balvu un Pateicību, ir vairākas, kas to saņem ne pirmo reizi. Arī mūsu Rīgas klientu apkalpošanas centrs bija labākais klientu apkalpošanas jomā arī 2016.gadā. Klientu pozitīvais viedoklis ir visspēcīgākais apliecinājums tam, ka mēs savu darbu darām labi, un visspēcīgākā motivācija arvien augt, pilnveidoties un sniegt klientiem vislabāko. Liels paldies ikvienam, kurš dalījās ar savu pozitīvo pieredzi sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu gan Laba servisa kustības ietvaros, gan nepiemirst pateikt “Paldies” arī ikdienā, apmeklējot mūsu klientu apkalpošanas centrus.”

Klientu apkalpošanas goda balvas pasniegšanas ceremonijā piedalījās un apbalvotās darbinieces sveica VID ģenerāldirektora pienākumu izpildītāja Dace Pelēkā, Nodokļu pārvaldes direktora vietniece Kristīne Prusaka-Brinkmane, kā arī apbalvoto darbinieču tiešās vadītājas.  

Šis ir jau ceturtais gads, kopš Valsts kanceleja organizē Laba servisa kustību, kuras laikā iedzīvotāji tiek aicināti novērtēt valsts pārvaldē strādājošus klientu apkalpošanas speciālistus, savu “paldies” vai uzslavu pasakot ne tikai klātienē, bet arī nobalsojot par attiecīgo speciālistu vietnē www.mazaksslogs.gov.lv, mobilajā lietotnē “Futbols” vai ar balsošanas biļetena starpniecību. Šogad iedzīvotāji varēja balsot no pagājušā gada 13. novembra līdz šī gada 11. novembrim. Plašāka informācija par iniciatīvu pieejama tīmekļvietnē “Mazaksslogs.gov.lv”.

Balvu  pasniegšanas  ceremonijas  videoieraksts

Balvu  pasniegšanas  ceremonijas  fotogalerija