VID un biedrība “Latvijas Ceļu būvētājs” aktualizē sadarbību

 Publicēts: 15.09.2020. 13.40


Apakšsadaļu izvēlne

Šī gada 15. septembrī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un  biedrības “Latvijas Ceļu būvētājs” valdes priekšsēdētājs Andris Bērziņš parakstīja aktualizētu vienošanos par sadarbību nodokļu administrēšanas un godīgas konkurences veicināšanas jomā.

Sadarbības vienošanās mērķis ir mazināt ceļu un tiltu būvniecības nozarē strādājošo komersantu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tādējādi samazinot negodīgas konkurences iespējas.

Noslēgtās sadarbības vienošanās ietvaros biedrība “Latvijas Ceļu būvētājs” apņemas veikt informatīvus pasākumus, kas vērsti uz biedrības biedru pienākuma - noteiktajā termiņā un pilnā apmērā veikt nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu samaksu - izpildi. Biedrība arī apņemas sniegt VID informāciju par metodēm, kādas atsevišķi komersanti izmanto, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, un ar to saistītajiem pārkāpumiem, kā arī veikt aktivitātes nozares darbības sakārtošanā.

VID, ņemot vērā biedrības sniegto informāciju, apņemas izstrādāt un izmantot efektīvas nodokļu administrēšanas metodes, lai īstenotu parakstītās vienošanās mērķi. Biedrības sniegto informāciju par nodokļu nemaksāšanu VID apņemas izmantot nodokļu administrēšanas procesā, uzskatot, ka sniegtajai informācijai ir augsta ticamības pakāpe. VID arī apņemas informēt biedrību par izmaiņām normatīvajos aktos nodokļu jomā, kā arī par jaunāko VID praksi tiesību aktu piemērošanā un jauniem VID pakalpojumiem.

Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas dienu un ir noslēgta līdz 2023. gada 31. decembrim. Līdz ar šīs vienošanās noslēgšanu spēku zaudē 2010.gada 9. novembrī starp Pusēm noslēgtā vienošanās par sadarbību. 

Informācija par visām VID un uzņēmēju biedrību parakstītajām vienošanās ar mērķi uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi, veicinot godprātīgu nodokļu nomaksu, godīgas konkurences apstākļus, kā arī kopīgi cīnīties ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un „aplokšņu algām” pieejama VID tīmekļa vietnes sadaļā “Par mums/Sabiedrības līdzdalība/Sadarbība ar nozaru asociācijām”.

Biedrība “Latvijas Ceļu būvētājs” dibināta 2004. gada 2. aprīlī. Latvijas ceļu un tiltu būves profesionāļus apvienojošā nevalstiskā sabiedriskā organizācija ir izveidota, lai strauji mainīgajos tirgus apstākļos visefektīvāk pārstāvētu ceļu un tiltu būves uzņēmumu intereses tiem būtiskos jautājumos un sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām risinātu nozarei aktuālos jautājumus.

Plašāka informācija:

Evita Teice-Mamaja

Andris Bērziņš

VID Sabiedrisko attiecību daļa

biedrības “Latvijas Ceļu būvētājs” valdes priekšsēdētājs

Tālr. 67122668, 26497874

Tālr. 29230008

e-pasts: komunikacija [at] vid.gov.lv

e-pasts:   lcb [at] lcbb.lv