VID un Darba aizsardzības kompetento institūciju biedrība paraksta vienošanos par sadarbību

 Publicēts: 26.07.2021. 15.16


Apakšsadaļu izvēlne

2021. gada 26. jūlijā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un Darba aizsardzības kompetento institūciju biedrības valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Grigorjevs parakstīja vienošanos par sadarbību nodokļu administrēšanas un godīgas konkurences veicināšanas jomā.


Sadarbības vienošanās mērķis ir mazināt darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā strādājošo komersantu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tādējādi samazinot negodīgas konkurences iespējas.

Noslēgtās sadarbības vienošanās ietvaros biedrība apņemas veikt informatīvus pasākumus, kas vērsti uz biedru pienākuma - noteiktajā termiņā un pilnā apmērā veikt nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu samaksu - izpildi. Biedrība arī apņemas sniegt VID informāciju par metodēm, kādas atsevišķi komersanti izmanto, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, un ar to saistītajiem pārkāpumiem, kā arī veikt aktivitātes nozares darbības sakārtošanā.

VID, ņemot vērā biedrības sniegto informāciju, apņemas izstrādāt un izmantot efektīvas nodokļu administrēšanas metodes, lai īstenotu parakstītās vienošanās mērķi. Biedrības sniegto informāciju par nodokļu nemaksāšanu VID apņemas izmantot nodokļu administrēšanas procesā, uzskatot, ka sniegtajai informācijai ir augsta ticamības pakāpe. VID arī apņemas informēt biedrību par izmaiņām normatīvajos aktos nodokļu jomā, kā arī par jaunāko VID praksi tiesību aktu piemērošanā un jauniem VID pakalpojumiem.

Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas dienu un ir noslēgta līdz 2026. gada 31. decembrim.

Darba aizsardzības kompetento institūciju biedrība tika dibināta 2013.gada 14.februārī, apvienojoties vadošajām Latvijas kompetentajām institūcijām darba aizsardzībā.

 

Informācija par visām VID un uzņēmēju biedrību parakstītajām vienošanās ar mērķi uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi, veicinot godprātīgu nodokļu nomaksu, godīgas konkurences apstākļus, kā arī kopīgi cīnīties ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un „aplokšņu algām” pieejama VID tīmekļa vietnes sadaļā “Par mums/Sabiedrības līdzdalība/Sadarbība ar nozaru asociācijām”.

 

 

Plašāka informācija:

 

Evita Teice-Mamaja

Edgars Rozentāls

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Darba aizsardzības kompetento institūciju biedrība

Tālr. 67122668, 26497874

Tālr. 26335999

e-pasts: komunikacija [at] vid.gov.lv

e-pasts:  info [at] dakib.lv