VID un Kirgizstānas Republikas valdības Ekonomisko noziegumu apkarošanas valsts dienesta vadība vienojas par ciešāku sadarbību

 Publicēts: 31.10.2019. 11.44


Apakšsadaļu izvēlne

Šī gada 31.oktobrī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un Kirgizstānas Republikas valdības Ekonomisko noziegumu apkarošanas valsts dienesta (finanšu policijas) priekšsēdētājs Bakirs Tairovs (Bakir Tairov) parakstīja saprašanās memorandu.

Saprašanās memorands noslēgts ar mērķi attīstīt sadarbību cīņā ar noziedzīgiem nodarījumiem valsts ieņēmumu jomā un organizēt efektīvu pretdarbību noziedzīgiem nodarījumiem valsts ieņēmumu jomā, apzinoties šo noziedzīgo nodarījumu nopietno ietekmi uz abu valstu drošību, ekonomisko suverenitāti un iedzīvotāju drošumu.

Saskaņā ar parakstīto saprašanās memorandu Latvijas nodokļu administrācijas un Kirgizstānas Republikas valdības Ekonomisko noziegumu apkarošanas valsts dienesta sadarbība tiks īstenota šādos virzienos:

- statistikas datu apmaiņa par noziedzības stāvokli valsts ieņēmumu jomā;

- ar noziedzīgiem nodarījumiem valsts ieņēmumu jomā saistītas informācijas apmaiņa, izņemot informāciju, kas satur valsts noslēpumu vai izmeklēšanas noslēpumu;

- apmaiņa ar zināšanām un pieredzi noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un novēršanā, apkarošanā, izmeklēšanas metodikā un noziedzības risku un apdraudējumu vadīšanā;

- kopēju pētījumu, semināru un konferenču organizēšana;

- starpresoru darba grupu izveide.

Abu valstu pārstāvji uzskata, ka šāda memoranda parakstīšana būtiski uzlabos savstarpējo sadarbību cīņā ar noziedzīgiem nodarījumiem valsts ieņēmumu jomā, ievērojami paātrinot informācijas saņemšanu un vainīgo personu saukšanu pie kriminālatbildības.