VID un Latvijas Ēdinātāju apvienība vienojas par sadarbību

 Publicēts: 17.12.2020. 11.45


Apakšsadaļu izvēlne

Šī gada 17. decembrī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un Latvijas Ēdinātāju apvienības valdes priekšsēdētājs Aigars Kaugars parakstīja vienošanos par sadarbību nodokļu administrēšanas un godīgas konkurences veicināšanas jomā.

Sadarbības mērķis ir mazināt ēdināšanas pakalpojumu nozarē strādājošo komersantu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tādējādi samazinot negodīgas konkurences iespējas.

Noslēgtās sadarbības vienošanās ietvaros Latvijas Ēdinātāju apvienība apņemas veikt informatīvus pasākumus, kas vērsti uz apvienības biedru pienākuma - noteiktajā termiņā un pilnā apmērā veikt nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu samaksu - izpildi. Apvienība arī apņemas sniegt VID informāciju par metodēm, kādas atsevišķi komersanti izmanto, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, un ar to saistītajiem pārkāpumiem, kā arī veikt aktivitātes nozares darbības sakārtošanā.

VID, ņemot vērā apvienības sniegto informāciju, apņemas izstrādāt un izmantot efektīvas nodokļu administrēšanas metodes, lai īstenotu parakstītās vienošanās mērķi. Apvienības sniegto informāciju par nodokļu nemaksāšanu VID apņemas izmantot nodokļu administrēšanas procesā, uzskatot, ka sniegtajai informācijai ir augsta ticamības pakāpe. VID arī apņemas informēt apvienību par izmaiņām normatīvajos aktos nodokļu jomā, kā arī par jaunāko VID praksi tiesību aktu piemērošanā un jauniem VID pakalpojumiem.

Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas dienu un ir noslēgta līdz 2023. gada 31. decembrim.  

Informācija par visām VID un uzņēmēju biedrību parakstītajām vienošanās ar mērķi uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi, veicinot godprātīgu nodokļu nomaksu, godīgas konkurences apstākļus, kā arī kopīgi cīnīties ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un „aplokšņu algām” pieejama VID tīmekļa vietnes sadaļā “Par mums/Sabiedrības līdzdalība/Sadarbība ar nozaru asociācijām”.

Latvijas Ēdinātāju apvienība ir ēdināšanas nozares uzņēmēji, kas apvienojušies, lai veicinātu godīgu un sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību.