VID un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija aktualizē sadarbību

 Publicēts: 21.01.2019. 13.19


Apakšsadaļu izvēlne

Šī gada 21. janvārī VID ģenerāldirektora pienākumu izpildītāja Dace Pelēkā un  Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons parakstīja aktualizēto vienošanos par sadarbību nodokļu administrēšanas un godīgas konkurences nodrošināšanas jomā.

Sadarbības vienošanās mērķis ir mazināt lauksaimniecības produkcijas ražošanas nozarē strādājošo komersantu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tādējādi samazinot negodīgas konkurences iespējas šajā nozarē.

Atkārtoti noslēgtās sadarbības vienošanās ietvaros Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, kas vērsti uz asociācijas biedru pienākuma - noteiktajā termiņā un pilnā apmērā veikt nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu samaksu - izpildi. Asociācija arī apņemas sniegt VID informāciju par metodēm, kādas atsevišķi komersanti izmanto, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, un ar to saistītajiem pārkāpumiem, kā arī par savām aktivitātēm nozares darbības sakārtošanā.

VID, ņemot vērā asociācijas sniegto informāciju, apņemas izstrādāt un izmantot efektīvas nodokļu administrēšanas metodes, lai īstenotu parakstītās vienošanās mērķi, kā arī asociācijas sniegto informāciju par nodokļu nemaksāšanu apņemas izmantot nodokļu administrēšanas procesā, uzskatot, ka sniegtajai informācijai ir augsta ticamības pakāpe. VID arī apņemas informēt asociāciju par izmaiņām normatīvajos aktos nodokļu jomā, kā arī jaunāko VID praksi tiesību aktu piemērošanā un jauniem VID pakalpojumiem.

Vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža un ir spēkā nenoteiktu laiku. Iepriekšējā VID un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas vienošanās tika parakstīta 2011.gada 21.aprīlī.

Kopumā šobrīd ir spēkā 31 VID un uzņēmēju biedrību parakstītas vienošanās ar mērķi uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi, veicinot godprātīgu nodokļu nomaksu, godīgas konkurences apstākļus, kā arī kopīgi cīnīties ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un „aplokšņu algām” .

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija ir dibināta 2002.gadā. Tā ir biedrība, kas apvieno LR Uzņēmumu reģistrā reģistrētās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (LPKS), kuras sniedz pakalpojumus to biedriem – lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, bet pašas nenodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu un darbojas saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likumu.