VID un Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija aktualizē sadarbību

 Publicēts: 19.03.2020. 18.53


Apakšsadaļu izvēlne

Šī gada 19. martā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un  biedrības "Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija" valdes priekšsēdētājs Kristaps Drone elektroniski parakstīja jaunu vienošanos par sadarbību nodokļu administrēšanas un godīgas konkurences nodrošināšanas jomā.

Sadarbības vienošanās mērķis ir mazināt profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas nozarē strādājošo komersantu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tādējādi samazinot negodīgas konkurences iespējas šajā nozarē.

Noslēgtās sadarbības vienošanās ietvaros Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija apņemas veikt informatīvus pasākumus, kas vērsti uz asociācijas biedru pienākuma - noteiktajā termiņā un pilnā apmērā veikt nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu samaksu - izpildi. Asociācija arī apņemas sniegt VID informāciju par metodēm, kādas atsevišķi komersanti izmanto, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, un ar to saistītajiem pārkāpumiem, kā arī veikt aktivitātes nozares darbības sakārtošanā.

VID, ņemot vērā asociācijas sniegto informāciju, apņemas izstrādāt un izmantot efektīvas nodokļu administrēšanas metodes, lai īstenotu parakstītās vienošanās mērķi. Asociācijas sniegto informāciju par nodokļu nemaksāšanu VID apņemas izmantot nodokļu administrēšanas procesā, uzskatot, ka sniegtajai informācijai ir augsta ticamības pakāpe. VID arī apņemas informēt asociāciju par izmaiņām normatīvajos aktos nodokļu jomā, kā arī par jaunāko VID praksi tiesību aktu piemērošanā un jauniem VID pakalpojumiem.

Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas dienu un ir noslēgta līdz 2023.gada 1.martam. Ar šīs vienošanās spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē starp Pusēm 2010.gada 2.decembrī noslēgtā vienošanās par sadarbību. 

Informācija par visām VID un uzņēmēju biedrību parakstītajām vienošanās ar mērķi uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi, veicinot godprātīgu nodokļu nomaksu, godīgas konkurences apstākļus, kā arī kopīgi cīnīties ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un „aplokšņu algām” pieejama VID tīmekļa vietnes sadaļā “Par mums/Sabiedrības līdzdalība/Sadarbība ar nozaru asociācijām”.

Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociāciju (LPUAA) 2009. gadā nodibināja seši uzkopšanas un apsaimniekošanas uzņēmumi. Asociācija dibināta, lai kopīgiem spēkiem atrisinātu profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas nozaru problēmas un veicinātu to attīstību Latvijā.

Plašāka informācija:

Evita Teice-Mamaja

Jānis Ozoliņš

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Latvijas  Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija

Tālr. 67122668, 26497874

Tālr. 29456285

e-pasts: komunikacija [at] vid.gov.lv

e-pasts:   lpuaa [at] lpuaa.lv