VID un Latvijas Transportlīdzekļu tirgotāju asociācija paraksta sadarbības vienošanos

 Publicēts: 01.08.2019. 10.56


Apakšsadaļu izvēlne

2019. gada 1. augustā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un Latvijas Transportlīdzekļu tirgotāju asociācijas valdes loceklis Aldis Čīma parakstīja vienošanos par sadarbību nodokļu administrēšanas, godīgas konkurences veicināšanas un uzņēmējdarbības vides uzlabošanas jomā.  

Sadarbības vienošanās mērķis ir mazināt Latvijas transportlīdzekļu tirdzniecības nozarē strādājošo komersantu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, mazināt negodīgas konkurences iespējas nozarē, kā arī sekmēt Latvijas transportlīdzekļu tirdzniecības nozares attīstību un veicināt starptautisko konkurētspēju sekmējošu VID pakalpojumu un nodokļu administrēšanas vidi.

Tiekoties ar nozares pārstāvjiem, I. Jaunzeme uzvēra, ka ir svarīgi, lai šis sadarbības līgums nepaliek tikai kā skaisti parakstīts papīrs, bet ir reāla sadarbība, informācijas apmaiņa un arī dažādas iniciatīvas. “VID regulāri konsultēsies ar asociāciju, lai izprastu šīs nozares darba specifiku, lai palīdzētu nozarei, un sagaidu iniciatīvu arī no otras puses,” teica VID ģenerāldirektore.

Vienošanās ietvaros asociācija apņemas veikt pasākumus, kas vērsti uz tās biedru nodokļu un nodevu nomaksu. Pārzinot nozares specifiku, asociācija sniegs informāciju VID par metodēm, kādas atsevišķi komersanti izmanto, lai izvairītos no nodokļu nomaksas un ar to saistītajiem pārkāpumiem, kā arī par savām aktivitātēm nozares darbības sakārtošanā.

Vienošanās ietvaros VID, ņemot vērā asociācijas sniegto informāciju, apņemas izstrādāt un izmantot efektīvas un Latvijas tautsaimniecības attīstību transportlīdzekļu tirdzniecības jomā veicinošas nodokļu administrēšanas metodes, lai īstenotu parakstītās vienošanās mērķi. VID arī apņemas asociācijas sniegto informāciju par nodokļu nemaksāšanu izmantot nodokļu administrēšanas procesā, uzskatot, ka sniegtajai informācijai ir augsta ticamības pakāpe.

Vienošanās arī paredz VID un Latvijas Transportlīdzekļu tirgotāju asociācijas biedru tikšanās un diskusijas par aktuāliem nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumiem, kuru laikā VID informēs par jaunāko nodokļu administrēšanas praksi tiesību aktu piemērošanā, bet asociācija dalīsies privātā sektora labajā pieredzē par organizācijas vadības un darbības jautājumiem.

Vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža un ir spēkā nenoteiktu laiku.

Šī ir jau trīsdesmit trešā VID un uzņēmēju biedrības parakstīta vienošanās ar mērķi uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi, veicinot godprātīgu nodokļu nomaksu, godīgas konkurences apstākļus, kā arī kopīgi cīnīties ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un „aplokšņu algām”.

Biedrība „Latvijas Transportlīdzekļu Tirgotāju Asociācija” (LATTA) ir Latvijas transportlīdzekļu tirgotāju intereses pārstāvošā organizācija. Tās mērķi un uzdevumi ir veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību transportlīdzekļu tirdzniecības jomā; apvienot transportlīdzekļu tirdzniecības nozares profesionāļus, lai identificētu un risinātu nozares problēmas; sadarbībā ar valsts institūcijām un nevalstiskām organizācijām sakārtot normatīvo bāzi transportlīdzekļu tirdzniecības jomā; veicināt juridiski līdztiesīgu un vienlīdzīgu konkurenci transportlīdzekļu tirdzniecības jomā; sniegt atbalstu LATTA biedriem strīdos ar valsts un pašvaldības institūcijām par ar transportlīdzekļu tirdzniecību saistītiem jautājumiem; izstrādāt vienotas formas transportlīdzekļu tirdzniecības dokumentācijai LATTA biedriem; sadarbībā ar VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” veicināt satiksmes drošību, kā arī informēt sabiedrību par transportlīdzekļu tirdzniecības un ekspluatācijas prasībām, veicinot uzticēšanos sadarbībai ar LATTA biedriem.

 

Plašāka informācija:

Evita Teice-Mamaja

Jānis Ozoliņš

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Latvijas Transportlīdzekļu tirgotāju asociācija

Tālr. 67122668, 26497874

Tālr. 29456285

e-pasts: komunikacija [at] vid.gov.lv

e-pasts: info [at] lat-ta.lv