VID un Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija vienojas par sadarbību un uzsāk kopīgu akciju

 Publicēts: 04.07.2017. 16.11


Apakšsadaļu izvēlne

Nostiprinot līdzšinējo sadarbību, Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) ģenerāldirektore Ilze Cīrule un Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (turpmāk – LVRA) prezidents Jānis Pinnis 2017. gada 4. jūlijā parakstīja vienošanos par sadarbību un informācijas apmaiņu. Līdz ar vienošanās parakstīšanu tiek aizsākta arī VID un LVRA kopīgā izglītojošā akcija “Prasi čeku!”. 

Sadarbības vienošanās mērķis ir mazināt izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē strādājošo komersantu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, sekmēt atbilstošu atalgojumu un godprātīgu nodokļu nomaksu nozares uzņēmumos, kā arī caurskatāmus un pilnīgus pārskatus par gūtajiem ieņēmumiem, tādējādi samazinot negodīgas konkurences iespējas šajā nozarē.

“Nav noslēpums, ka ēdināšanas bizness ir viena no jomām, kur krāpšanās ar nodokļiem ir bieži sastopama un grūti kontrolējama. Aprēķini liecina, ka Latvijā restorānu sektorā nodokļos netiek ieņemts vairāk nekā 60 miljoni eiro gadā. Ja mums izdotos panākt, ka kaut neliela daļa no šīs summas tiek nomaksāta, tas būtu ievērojams ieguldījums valsts sociālajā budžetā” – atzīst VID ģenerāldirektore Ilze Cīrule.

Vienlaicīgi ar vienošanās parakstīšanu tiek aizsākta arī kopīga izglītojoša akcija “Prasi čeku!”. Tās mērķis ir sekmēt gan komersantu, gan patērētāju izpratni par to, ka ikviens eiro, kas ir samaksāts nodokļos, vairo mūsu valsts un attiecīgi arī ikviena tās iedzīvotāja labklājību. Akcijas ietvaros LVRA biedru telpās – ēdināšanas un izmitināšanas uzņēmumos visā Latvijā, kā arī VID un LVRA biedru tīmekļa vietnēs tiks izvietoti vizuāli informatīvie materiāli, kas vienkārši un saprotami skaidros iedzīvotājiem pirmčeka un čeka atšķirību un mudinās pieprasīt un saņemt tieši čeku. Ņemot vērā, ka vairums LVRA biedru klienti ir viesi no ārvalstīm, daļa informatīvo materiālu ir sagatavoti latviešu, krievu un angļu valodā.

LVRA prezidents Jānis Pinnis: “Varam droši teikt, ka Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijai (LVRA) ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Valsts ieņēmumu dienestu, risinot tūrisma un viesmīlības nozarei būtiskus jautājumus. Parakstot Vienošanos, LVRA apliecina savu ieinteresētību arī turpmāk sakārtot ar nozari saistīto likumdošanu tā, lai uzņēmēji varētu un būtu ieinteresēti stādāt t.s. “baltajā sektorā” un veikt nodokļu maksājumus. Tāpēc vēl jo vairāk atbalstām arī ieceri īstenot izglītojošo akciju “Prasi čeku!””.

VID ģenerāldirektore Ilze Cīrule: “Sadarbība ar nozaru asociācijām VID ir jo īpaši svarīga, jo tikai kopīgiem spēkiem mēs varam mazināt ēnu ekonomiku. Pieprasot čeku, mēs reizē pieprasām sev un saviem tuviniekiem pieejamu veselības sistēmu, kvalitatīvu izglītību, nodrošinātas vecumdienas, pienācīgas māmiņalgas un citus sociālos pabalstus. Ikviens eiro, kas ir samaksāts nodokļos, vairo mūsu valsts labklājību.”  

Ne tikai izmitināšanas un ēdināšanas nozarē strādājošie, bet arī dažādu citu pakalpojumu sniedzēji ir aicināti iesaistīties akcijā “Prasi čeku!”, izvietojot savās tīmekļa vietnēs, pakalpojumu sniegšanas telpās un citās redzamās vietās VID sagatavotos informatīvos materiālus, kā arī vienmēr, saņemot samaksu, izsniegt saviem klientiem pilnvērtīgu maksājumu apliecinošu dokumentu.

Vienošanās ietvaros VID, ņemot vērā asociācijas sniegto informāciju, apņemas izstrādāt un pielietot efektīvas nodokļu administrēšanas metodes, lai īstenotu parakstītās vienošanās mērķi, kā arī asociācijas sniegto informāciju par nodokļu nemaksāšanu apņemas izmantot nodokļu administrēšanas procesā, uzskatot, ka sniegtajai informācijai ir augsta ticamības pakāpe. VID arī apņemas informēt asociāciju par savām aktivitātēm izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozares darbības sakārtošanā, kā arī par jaunāko VID praksi tiesību aktu piemērošanā un jauniem VID pakalpojumiem. Vienošanās arī paredz regulāras VID un LVRA pārstāvju tikšanās un diskusijas par aktuāliem nodokļu normatīvo aktu piemērošanas un nozīmīgākajiem LVRA biedrus interesējošiem jautājumiem. Vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža un ir spēkā nenoteiktu laiku.

Šī ir jau divdesmit trešā VID un uzņēmēju biedrības parakstīta vienošanās ar mērķi uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi, veicinot godprātīgu nodokļu nomaksu, godīgas konkurences apstākļus, kā arī kopīgi cīnīties ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un „aplokšņu algām” .

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija ir biedrība, kura apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai. Asociācijas misija ir uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu un restorānu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē.