VID un Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija paraksta sadarbības vienošanos

 Publicēts: 16.07.2018. 12.41


Apakšsadaļu izvēlne

Nostiprinot līdzšinējo sadarbību, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektora p.i. Dace Pelēkā un biedrības “Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija” valdes priekšsēdētājs Toms Grīnfelds 2018. gada 16. jūlijā parakstīja vienošanos nodokļu administrēšanas un godīgas konkurences veicināšanas jomā.

Sadarbības vienošanās mērķis ir veicināt mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības nozarē strādājošo uzņēmumu godīgu konkurenci un eksportspēju, mazinot nozarē izvairīšanos no nodokļu nomaksas.

Vienošanās ietvaros VID, ņemot vērā asociācijas sniegto informāciju, apņemas izstrādāt un pielietot efektīvas nodokļu administrēšanas metodes, lai īstenotu parakstītās vienošanās mērķi, kā arī asociācijas sniegto informāciju par nodokļu nemaksāšanu apņemas izmantot nodokļu administrēšanas procesā, uzskatot, ka sniegtajai informācijai ir augsta ticamības pakāpe. VID arī apņemas informēt asociāciju par jaunāko VID praksi tiesību aktu piemērošanā un jauniem VID pakalpojumiem, savukārt asociācija informēs par savām aktivitātēm nozares darbības sakārtošanā.

VID un asociācijas biedri arī turpmāk savstarpēji apmainīsies ar informāciju par problēmām nozarē, savukārt biedrība nepieciešamības gadījumā sniegs VID informāciju par metodēm, kādas atsevišķi komersanti izmanto, lai izvairītos no nodokļu nomaksas. 

Vienošanās arī paredz VID un MASOC pārstāvju tikšanās un diskusijas par aktuāliem nodokļu normatīvo aktu piemērošanas un nozīmīgākajiem MASOC biedrus interesējošiem jautājumiem.

Vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža un ir spēkā nenoteiktu laiku.

Šī ir jau divdesmit sestā VID un uzņēmēju biedrības parakstīta vienošanās ar mērķi uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi, veicinot godprātīgu nodokļu nomaksu, godīgas konkurences apstākļus, kā arī kopīgi cīnīties ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un „aplokšņu algām”.

MASOC ir brīvprātīga nevalstiska organizācija, dibināta 1994. gadā kā nozares informatīvi-konsultatīvais centrs, lai veicinātu nozares attīstību, sekmētu savstarpējo sadarbību un nozares speciālistu profesionālo izaugsmi. Asociācijas misija ir pārstāvēt biedru intereses un īstenot kopīgas aktivitātes un projektus, kas veicina biedru konkurētspējas un visas nozares attīstību. Pašlaik asociācija apvieno ap 160 vadošos mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības, kā arī saistīto nozaru uzņēmumus.