VID veiktajās pārbaudēs Zvejnieku svētkos, Kantrī mūzikas festivālā un Vīna svētkos šogad neviens mazais pārdevējs nav sodīts

 Publicēts: 02.08.2013.


Apakšsadaļu izvēlne

Lai mazinātu maldinošas un nepatiesas informācijas izplatīšanos sabiedrībā par Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) rīcību, it kā sparīgi sodot mazos uzņēmējus pilsētu svētkos un tirdziņos, norādām, ka šogad veiktās pārbaudes vasaras pasākumos, piemēram, Zvejnieku svētkos, Kantrī mūzikas festivālā un Vīna svētkos no VID puses ir bijušas vērstas uz uzņēmumiem, un tajos neviens mazais pārdevējs pagaidām vēl nav pārbaudīts un nav sodīts.

VID savas kapacitātes ietvaros plāno atbilstošus nodokļu kontroles pasākumus galvenokārt juridiskajām personām, kam pēc VID rīcībā esošās informācijas analīzes tiek konstatēti visaugstākie nodokļu nenomaksas riski, piemēram, personas, kuras iesaistītas krāpnieciskās shēmās. Līdz ar to šādu personu pārbaudei tiek izmantota lielākā daļa VID darbaspēka un laika resursu.

VID prioritāte ir nodokļu kontroles pasākumu veikšana nodokļu maksātājiem ar visaugstākajiem riskiem, nevis fiziskajām personām, kuras veic tirdzniecību ar meža veltēm, pašaudzēto produkciju vai arī ar pašu izgatavotajām precēm, un šogad notikušajos svētkos neviens mazais pārdevējs pagaidām vēl nav pārbaudīts un nav sodīts.

Ņemot vērā, ka tieši vasaras sezonā tiek organizēti dažādi  sporta, kultūras un izklaides pasākumi un tiek saņemtas sūdzības, kas liecina par pieļautajiem pārkāpumiem, piemēram, netiek izsniegtas vai tiek izsniegtas VID nereģistrētas biļetes, saņemtā samaksa par dažādu pakalpojumu sniegšanu un pārdotajām biļetēm iespējams netiek uzrādīta grāmatvedības uzskaitē, VID pievērš pastiprinātu uzmanību minēto pasākumu vietu pārbaudēm.

2013.gada vasaras sezonā, veicot pārbaudes juridiskajām personām dažādās izklaides pasākumu organizēšanas vietās, visos gadījumos konstatēti pārkāpumi. Arī aizvadītās nedēļas nogalē notikušo Vīna svētku laikā Sabilē tika veiktas trīs pārbaudes juridiskajām personām un visos gadījumos tika konstatēti pārkāpumi.

Ņemot vērā, ka izklaides pasākumu vietās notiek tirdzniecība, un to veic arī fiziskās personas, VID atsevišķos gadījumos pārbauda tās un nepieciešamības gadījumā paskaidro normatīvajos aktos tām noteikto pienākumu veikt ienākumu uzskaiti, lai noteiktu, kad minētie ienākumi sasniedz 2000 latus gadā un nosūta informatīva rakstura vēstuli. Ja pārbaudes laikā konstatē, ka minētajām fiziskajām personām bija VID jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējām, bet tās šo pienākumu nav veikušas, VID uzdod reģistrēt saimniecisko darbību.

Vēršam uzmanību, ka VID mērķis nav pirmajā pārkāpuma konstatēšanas reizē fiziskajām personām piemērot soda sankcijas, bet gan skaidrot normatīvo aktu prasības, lai tās būtu informētas par saviem pienākumiem. Ja VID minētajām fiziskajām personām konstatē atkārtotu pārkāpumu, tad tiek lemts par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu un arī šajā gadījumā tiek ņemti vērā atbildību mīkstinoši apstākļi. Informējam, ka VID nav sodījis nevienu fizisku personu, kura pārdod pašu lasītas ogas un sēnes vai pašaudzētu lauksaimniecības produkciju nelielos daudzumos.

01.08.2013.

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama sadaļā Kontakti > Struktūrvienības un darbinieki > Stratēģiskās vadības lietu un sabiedrisko attiecību pārvalde.


Informācija presei