VID vieslekcija skolu programmā “Dzīvei Gatavs”

 Publicēts: 11.03.2020. 14.12


Apakšsadaļu izvēlne

Pagājušā gada martā Valsts ieņēmumu dienests atsaucās nodibinājuma “Iespējamā misija” aicinājumam un iesaistījās nodibinājuma īstenotajā skolu programmā “Dzīvei gatavs”. Tās ietvaros dažādu nozaru uzņēmumu un iestāžu eksperti dodas uz vieslekcijām skolās visā Latvijā, lai dažāda vecuma skolēniem palīdzētu ieraudzīt un izprast, kā skolā apgūstamās zināšanas vēlāk noderēs dzīvē.

VID ir bijis aktīvs šīs programmas dalībnieks jau no pašiem tās pirmssākumiem. VID darbinieki kā lektori pēc skolu uzaicinājuma dodas pie 8. un 9. klašu skolēniem visā Latvijā, lai sociālo zinību mācību stundās skaidrotu, kas ir nodokļi, kādi ir ieguvumi, tos maksājot, un kādi ir riski, tos nemaksājot. Šīs vieslekcijas ir izstrādātas, balstoties uz skolu mācību programmu konkrētajām vecuma grupām, vieslekcijas materiāli tiek veidoti tā, lai tie ir skolēniem viegli saprotami un atmiņā paliekoši.

VID vieslekcijas norisē līdztekus teorētisku zināšanu apguvei ir iekļauta spēle, ar kuras palīdzību asprātīgā un vieglā veidā tiek pārbaudītas skolēnu stundā gūtās zināšanas, mudinot jauniešus atpazīt vēlamos, ar nodokļu nomaksu un sabiedrības ieguvumiem saistītus scenārijus. Savukārt aplamie scenāriji ir noformulēti kariķētā izteiksmē, līdz ar to palīdzot pamatskolas vecāko klašu (8.-9.) jauniešiem atpazīt tieši vēlamās rīcības. Sociālajos tīklos publicētais attēls ir tikai viena no teju trīsdesmit spēlē iekļautajām izvēlēm saistībā ar nodokļu maksāšanu. Spēles gaitā tiek piedāvātas gan sociāli atbildīgas izvēles, gan acīmredzami aplamas situācijas. Neviena no tām nav analizējama ārpus spēles konteksta. Visas situācijas un izvēles spēles gaitā lektora vadībā tiek pārrunātas nodarbības laikā.

Līdz šim VID skolotāji nav saskārušies ar skolēnu vai skolotāju neizpratni vai neapmierinātību, gluži pretēji – VID darbinieku vieslekcijas ir ļoti pieprasītas un no skolu puses tiek atzinīgi novērtētas.

Skolu pārstāvji, kur jau ir notikusi VID vieslekcija ar tajā iekļauto spēli, uzsver tās nozīmīgumu un arī atbilstību mācību procesam konkrētajā vecumposmā:

  • Skola Rīgā - “Labi izplānota, informatīva nodarbība par atbilstošo tēmu. Tā lika skolēniem domāt, analizēt un līdzdarboties. Šādas nodarbības viennozīmīgi skolās ir nepieciešamas (par jebkuru nozīmīgu valsts institūciju darbību). Tās ir dzīves kompetences, ko ne vienmēr vecāki vai skolotājs var interpretēt skolēniem pareizi. Katrs sava aroda profesionālis izdarīs to labāk un precīzāk.”
  • Skola pierīgā - “Liels paldies, skolēniem bija interesanti strādāt stundas laikā. Viņi ieguva svarīgu papildinformāciju. Gan saturs, gan mācību procesa organizēšana bija augstākā līmenī. Paldies lektorei.”
  • Skola Rīgā - “Punktuāli, kodolīgi, aktuāli, iesaistoši”.

VID vieslekcija skolu programmas “Dzīvei Gatavs” ietvaros ir izstrādāta, sadarbojoties ar nodibinājumu “Iespējamai misijai”, izglītības jomā strādājošiem speciālistiem un Valsts izglītības satura centru.

Ņemot vērā sabiedrības pastiprināto interesi par šīs spēles situācijas aprakstiem, tie tiks pārskatīti un koriģēti, taču saglabājot mūsdienīgu pieeju mācību procesa organizēšanā tik nozīmīgā tēmā kā nodokļi un veicinot skolēnu kritisko domāšanu jebkurā ikdienas situācijā.

Ar VID un citu iestāžu un uzņēmumu vieslekciju plāniem ikvienam interesentam ir iespēja iepazīties programmas platformā www.dziveigatavs.lv.

Dzivei gatavs