Vienotie valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centri

 Publicēts: 11.10.2018. 10.01


Apakšsadaļu izvēlne
Šobrīd visā Latvijā darbojas 78 novadu nozīmes vienotie valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centri (VPVKAC), kuros iedzīvotāji var saņemt biežāk klātienē izmantotos VID pakalpojumus: gada ienākumu deklarācijas pieņemšanu gan papīra formātā, gan palīdzību, iesniedzot to elektroniski, iesniegumu pieņemšanu par elektroniskajām algas nodokļu grāmatiņām, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu. Darbinieki VPVKAC var sniegt atbalstu un palīdzību darbam ar VID EDS, informējot un apmācot klientus VID e-pakalpojumu izmantošanā.

Precīza informācija par VPVKAC adresēm un darba laikiem pieejama portāla www.latvija.lv sadaļā “Vienotie klientu apkalpošanas centri”.