Eksporta deklarāciju apstrāde notiks ātrāk

 Publicēts: 04.06.2018. 10.41


Apakšsadaļu izvēlne

Turpinot pilnveidot muitas sniegtos pakalpojumus, no 2018.gada 4.jūnija Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) eksporta deklarāciju apstrāde izlaišanai procedūrā notiks automātiski. Tas uzņēmējiem nodrošinās ātrāku eksporta deklarāciju apstrādi, paātrinot izvedamo kravu noformēšanas procesu.

Automātiski eksporta procedūrā tiks izlaistas deklarācijas, kas atbilst šādiem kritērijiem: deklarācijā nav norādītas atzīmes par “vietējo muitošanu”, “par plombēšanu”; noformējot deklarāciju, netiek saņemti Integrētās tarifa vadības sistēmas (ITVS) brīdinājumi un/vai paziņojumi un riska novērtēšanas rezultātā deklarācija nav novirzīta kontroles pasākumiem.

Ja eksporta deklarācija atbilst minētajiem kritērijiem, pēc veiksmīgas deklarācijas datu pārbaudes statuss „Pieņemts” 5 minūšu laikā no iesniegšanas brīža nomainīsies uz statusu “Preces izlaistas eksportam”. Datu labojumus, ja tādi būs nepieciešami, varēs veikt, izmantojot “Pēcmuitošanas” funkcionalitāti. Gadījumā, ja eksporta deklarācija neatbilst kādam no minētajiem kritērijiem, tās automātiskā apstrāde atceļas un tālāku apstrādi veic muitas amatpersona līdzšinējā kārtībā.

Līdzšinējā eksporta deklarāciju apstrādes kārtība saglabājas arī uzņēmējiem ar vietējās muitošanas (ieraksta deklarētāja reģistros) atļaujām, ja deklarācijā tiek veikta atzīme “Vietējā muitošana”. Šajos gadījumos deklarācijas apstrāde notiek atbilstoši pašreizējam taimerim - 15 līdz 20 minūšu laikā, ja deklarācija nav novirzīta kontroles pasākumiem. Komersanti, kuri ir saņēmuši “Vietējās muitošanas” atļaujas, var brīvi izvēlēties, vai izmantot “Vietējās muitošanas” iespējas, vai arī formēt deklarācijas vispārējā kārtībā, izmantojot jaunās deklarāciju apstrādes automatizācijas priekšrocības.

Izmaiņas EMDAS veiktas, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu “E-muita (1.kārta)”, lai turpinātu muitas informācijas sistēmu pielāgošanu Savienības Muitas kodeksa (Regula Nr.952/2013, turpmāk - SMK) prasībām un muitas procesu elektronizēšanu.

Īstenojot projektu, 2017.gadā tika nodrošināta EMDAS sasaiste ar Eiropas Komisijas (EK) centrālo sistēmu REX (Reģistrētā eksportētāja sistēmu) un EK Muitas lēmumu sistēmu, kā arī Elektroniskās deklarēšanas sistēmā ieviests risinājums, kas nodrošina uzņēmējiem tiešu piekļuvi Eiropas informācijas sistēmām. Pagājušajā gadā ieviesti papildinājumi EMDAS importa galvojumu piemērošanā (ieviests skaidras naudas galvojums), veikti pagaidu uzglabāšanas deklarāciju datu un apstrādes procesa pielāgojumi SMK prasībām (ES muitas datu modelim), ieviesta EMDAS Eksporta kontroles sistēmas pēcmuitošanas funkcionalitāte, aizstājot papīra formāta pieprasījumu iesniegšanu ar elektronizētu pieteikumu un elektronizētu izmaiņu pieņemšanu un nodrošināta vienreizējā galvojuma kontrole importa deklarācijās.

Savukārt no šī gada marta ir nodrošināta pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (PUD) automātiska apstiprināšana, ja iepriekšējā procedūra ir tranzīts. Risinājums ļauj optimizēt apstrādi PUD, kas seko pēc tranzīta procedūras, tādējādi samazinot laika patēriņu, kas nepieciešams iepriekšējās procedūras slēgšanai un pagaidu uzglabāšanas noformēšanai.

Turpinot muitas informācijas sistēmu pielāgošanu SMK prasībām un muitas procesu elektronizēšanu, no šī gada 4.jūnija tiek ieviestas izmaiņas muitas deklarāciju aizpildīšanai importa procedūrām - laišana brīvā apgrozībā, uzglabāšana muitas noliktavā, ievešana pārstrādei, pagaidu ievešana, galapatēriņš. EMDAS Importa kontroles sistēmā ir veiktas būtiskas funkcionālās izmaiņas, lai nodrošinātu importa muitas deklarāciju noformēšanu atbilstoši ES normatīvajos aktos noteiktajam.