Lielo nodokļu maksātāju statistika

 Publicēts: 20.04.2020. 10.39


Apakšsadaļu izvēlne

Lielo nodokļu maksātāju sadalījums atbilstoši saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodiem (NACE 2),%

Lielo nodokļu maksātāju nodokļu ieņēmumu īpatsvars pa nodokļu veidiem 2020.gada 3 mēnešos,%


Lielo nodokļu maksātāju nodokļu ieņēmumu īpatsvars salīdzinot ar pārējo nodokļu maksātāju nodokļu ieņēmumiem 2020.gada 3 mēnešos,%