Bezmaksas grāmatvedības datorprogramma

 Publicēts: 22.09.2015. 14.20


Apakšsadaļu izvēlne
Lai atvieglotu grāmatvedības kārtošanu mikrouzņēmējiem, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un iesaistītajām institūcijām ir noslēgusi vienošanās līgumu par sadarbību ar vairākiem grāmatvedības datorprogrammu pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir apņēmušies nodrošināt mikrouzņēmumu nodokļa maksātājus ar brīvi pieejamām bezmaksas grāmatvedības datorprogrammām, kurā ir nepieciešamāko sistemātisko reģistru iestrāde. Detalizētāka informācija par bezmaksas grāmatvedības programmu saturu pieejama Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē.