Transportlīdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas (TLKAIS) piegāde, modernizācija un uzturēšana

 Publicēts: 01.07.2019. 10.41