Taksometri

 Publicēts: 13.01.2020. 11.51


Apakšsadaļu izvēlne
Sākot ar 2020.gada 1.janvāri, taksometra skaitītāja lietotājam katras darbadienas beigās pēc skaitītāja rādījuma nolasīšanas jāiesniedz taksometra skaitītāja žurnāls VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Taksometru skaitītāja žurnāla iesniegšana EDS

 

INFORMĀCIJA ZIŅU SNIEDZĒJIEM

Valsts ieņēmumu dienests informē*, ka Valsts informācijas sistēmu savietotāja XML shēmu katalogā no 27.12.2019. ir pieejama XML shēmas struktūra ziņu sniegšanai par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru:

*Saskaņā ar 27.08.2019. Ministru kabineta noteikumu Nr. 405 Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru 89.punktu