Kā reģistrēties MOSS

 Publicēts: 29.04.2020. 12.35


Apakšsadaļu izvēlne

Ja nodokļa maksātājs vēlas reģistrēties ārpus ES režīma vai ES režīma izmantošanai, tas VID iesniedz iesniegumu, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Reģistrācija PVN īpašajam režīmam (MOSS) ES režīma izmantošanai:

Dokumenti ⇒ Sagatavot jaunu dokumentu “No veidlapas” ⇒ PVN īpašā režīma dokumenti elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem ⇒ “Iesniegums par reģistrāciju vai reģistrācijas datu maiņu PVN īpašajā režīmā” ►►►

Sagatavot dokumentu


Reģistrācija PVN īpašajam režīmam (MOSS) Ārpus ES režīma izmantošanai:

Reģistrācija Ārpus ES režīma ir pieejama VID mājas lapā ⇒ Elektroniskās deklarēšanas sistēma ⇒ nepieslēdzoties EDS, nospiest uz sadaļu “Ārpus ES reģistrēto komersantu reģistrācija PVN īpašajā režīmā (MOSS)” ►►►

Elektroniskās deklarēšanās sistēma EDS