Starp Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti ir panākta vienošanās par jaunām partnerattiecībām tirdzniecības jomā (turpmāk – Nolīgums).

 Publicēts: 29.12.2020. 12.59


Apakšsadaļu izvēlne

Nolīgumā paredzēta preferenciāla tirdzniecība starp abām līgumslēdzējpusēm, tas nozīmē, ka, importējot otras puses izcelsmes preces, tām tiks piemērota samazināta vai 0% ievedmuitas tarifa likme.

Saskaņā ar VID Muitas pārvaldes rīcībā esošo informāciju, preferenciālās tirdzniecības ietvaros eksportējamās produkcijas izcelsme būs jāapliecina ar eksportētāja sagatavotu paziņojumu par izcelsmi. Vēršam uzmanību uz to, ka paziņojumu par izcelsmi iespējams sagatavot tikai par tiem produktiem, kuri atbilst Nolīgumā noteiktajiem izcelsmes iegūšanas kritērijiem, tādējādi pirms paziņojuma par izcelsmi sagatavošanas aicinām pārliecināties, ka izcelsmes iegūšanas kritēriji ir izpildīti un eksportējamajai precei ir Eiropas Savienības preferenciālā izcelsme.

Saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu paziņojumu par izcelsmi var sagatavot jebkurš eksportētājs, ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 6000 EUR. Ja sūtījuma vērtība pārsniedz 6000 EUR, eksportētājam ir jābūt reģistrētam Reģistrēto eksportētāju (REX) sistēmā. Informācija par REX sistēmu pieejama VID tīmekļa vietnes sadaļā “Reģistrēto eksportētāju sistēma – REX”; turpat pieejams arī pieteikums reģistrācijai REX, kas jāaizpilda un jāiesniedz VID Muitas pārvaldē. Informācija par VID muitas pakalpojumu “Reģistrācija REX” un saņemšanu pieejama portālā www.latvija.lv: https://latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p4322/ProcesaApraksts .

Nolīgums tiks publicēts 2020.gada 31.decembrī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tā stāšanās spēkā paredzēta ar 2021.gada 1.janvāri. Pēc Nolīguma publikācijas tajā noteiktā būtiskā informācija saistībā ar izcelsmes piemērošanu būs pieejama arī VID tīmekļa vietnē Muitas sadaļā.

Lai saņemtu atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem saistībā ar izcelsmes noteikumu piemērošanu Nolīguma ietvaros, lūdzam sazināties ar VID Muitas pārvaldi, rakstot uz e-pasta adresi izcelsme [at] vid.gov.lv, kā arī aicinām sekot līdzi publikācijām VID tīmekļa vietnē.

Muita