Esmu autoratlīdzības saņēmējs/ izmaksātājs

 Publicēts: 29.06.2018. 09.55


Stajas spekaKā aprēķina nodokļus no manas autoratlīdzības?


2017.gadā autoratlīdzības izmaksātājs no autoratlīdzības ieturēja IIN 23 % apmērā.

No 2018.gada 1.janvāra ir ieviesta progresīvā IIN likme, tāpēc gada beigās, iesniedzot GID, pārrēķinās nodokli, ņemot vērā kopējo gadā saņemto ienākumu.

Nodokļa likme:

  • 20 % – gada ienākumam līdz 20 004 euro;
  • 23 % – gada ienākuma daļai no 20 004 euro līdz 55 000 euro;
  • 31,4 % – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 55 000 euro.

Gada diferencēto neapliekamo minimumu (neapliekamais minimums, kas atkarīgs no nodokļa maksātāja gada ienākumu apmēra) piemēro, iesniedzot GID.


No likuma ir izslēgta norma, kas ļāva autoratlīdzības saņēmējam neveikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – VSAOI) no autoratlīdzības kā pašnodarbinātai personai, ja viņš ir darba ņēmējs un vienlaikus saņem autoratlīdzību.

Ja autoratlīdzības saņēmējs pie viena vai vairākiem darba devējiem saņem algu lielāku par 430 euro mēnesī, nav jāveic VSAOI kā pašnodarbinātajam.

Savukārt, ja autoratlīdzības saņēmējs nav darba ņēmējs vai darba alga nesasniedz 430 euro,  tam ir jāveic VSAOI kā pašnodarbinātai personai no brīvi izraudzītiem ienākumiem, kuri nedrīkst būt mazāki par 430 euro un jāiesniedz pašnodarbinātā ziņojums. Ja mēnesī saņemtā autoratlīdzība ir mazāka par 430 euro, autors no tās VSAOI var neveikt.

Autoratlīdzības izmaksātājam no 2018.gada 1.janvāra:

  • no saviem līdzekļiem jāmaksā VSAOI 5 % apmērā no autoratlīdzības tās saņēmēja valsts pensiju apdrošināšanai;
  • jāiesniedz VID ziņojums par veiktajām iemaksām pensiju apdrošināšanai no autoratlīdzībām.

Būtiskākie grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
2017.gada 22.novembra grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”Noderīga informācija: