Korupcijas kontroles pasākumi VID

 Publicēts: 20.07.2021. 17.11


Apakšsadaļu izvēlne

Ziņo par Valsts ieņēmumu dienesta nodarbināto izdarītajiem pārkāpumiem

Ja ir aizdomas par Valsts ieņēmumu dienesta nodarbināto pieļautu likuma pārkāpumu, negodprātīgu un ētikas normām neatbilstošu rīcību, ziņo:

  • Iekšējās drošības pārvaldei uz e-pasta adresi IDP.lietvediba [at] vid.gov.lv
  • atklāti vai anonīmi zvanot uz Valsts ieņēmumu dienesta bezmaksas uzticības tālruni 80009070 (24 stundas diennaktī)

Valsts ieņēmumu dienests jau iepriekš pateicas iedzīvotājiem par sniegto informāciju!

Aicinām to darīt, lai kopīgiem spēkiem laikus novērstu un nepieļautu pārkāpumus amatpersonu rīcībā!


Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana
Valsts ieņēmumu dienesta nodarbināto rīcībā

Iekšējās drošības pārvalde kā jauna tiesībaizsardzības iestāde tika izveidota 2018.gada 1.janvārī.

Iekšējās drošības pārvaldes operatīvo darbību  un izmeklēšanu uzrauga Latvijas Republikas Prokuratūra.Iekšējās drošības pārvaldes uzdevumi

Atklāt un novērst ar pienākumu izpildi saistītus noziedzīgus nodarījumus Valsts ieņēmumu dienesta nodarbināto darbībā un veikt izmeklēšanu krimināllietās par noziedzīgiem nodarījumiem.

Nodrošināt likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpildes kontroli un vienveidīgu piemērošanu Valsts ieņēmumu dienestā.


Iekšējās drošības pārvaldi vada direktors Aigars Prusaks

Tālrunis +371 67120395

Iekšējās drošības pārvaldes darbības rezultāti